De Akademie spreekt

Wim Brands in gesprek met Joop Goudsblom

Datum:
22 april 2015 van 16:00 tot 17:00 uur
Locatie:
SPUI25, Spui 25-27, 1012 WX Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 525 8142
Voeg toe:

Wim Brands spreekt in SPUI25 met Akademielid Joop Goudsblom over zijn inspiratiebronnen en de stand van zaken in zijn tak van wetenschap.

Over de spreker 

Goudsblom-Joop-4176Joop Goudsblom studeerde sociale psychologie en pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1960 cum laude op de studieNihilisme en cultuur. Hij was een van de oprichters van het literaire tijdschrift Tirade. Zijn aforismen zijn gebundeld in Pasmunt(1958) en Reserves (1998). Van 1968 tot 1997 was hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Ook heeft hij gasthoogleraarschappen bekleed aan de universiteiten van Konstanz (1975) en Exeter (1988). In zijn ook in het Engels en Duits vertaalde boek Balans van de sociologie (1974) werkte hij de vier vereisten uit waar sociologisch onderzoek volgens hem aan moet voldoen: precisie, systematiek, reikwijdte en relevantie. Hij stond aan het begin van een lange traditie, een schoolvorming, van figuratie- en processociologie in Amsterdam.

Geleidelijk aan begon Goudsblom de processociologie steeds verder uit te breiden tot de studie van ontwikkelingen op de zeer lange termijn. Dit jaar verschijnt een nieuwe editie van zijn boek Vuur en beschaving. het standaardwerk over de omgang van mensen met vuur. Joop Goudsblom is sinds 1993 lid van de KNAW.

Organisatie

KNAW in samenwerking met SPUI25