KNAW-coronawebinar

Wiskunde in tijden van corona: netwerkmodellen en de verspreiding van infectieziekten

Datum:
19 april 2021 van 19:00 tot 20:30 uur
Locatie:
Online, via Zoom
Voeg toe:

Sociale netwerken kunnen leiden tot snelle verspreiding van infectieziekten. Met behulp van epidemiologische modellen kan niet alleen de verspreiding binnen deze netwerken, maar ook het effect van de bestrijding in kaart gebracht worden. 

Zo kan worden onderzocht wat het effect is van testen en contactonderzoek en hoe een ziekte zich zonder interventie binnen een netwerk kan verspreiden. Drie experts bespreken tijdens dit webinar de wiskundige methoden die hieraan ten grondslag liggen en die ook buiten de huidige pandemie kunnen worden ingezet.

De voertaal van dit webinar is Engels.

Terugkijken

Kijk dit webinar terug via YouTube.

Programma

19.00

Opening door Michel Mandjeshoogleraar toegepaste kansrekening, Universiteit van Amsterdam.

19.05

Pinar Keskinocak, William W. George-leerstoel en hoogleraar aan de School of Industrial and Systems Engineering en medeoprichter en directeur van het Center for Health and Humanitarian Systems aan het Georgia Institute of Technology, VS Infectious Disease Modeling.

Dankzij belangrijke ontwikkelingen in de (medische) wetenschap is onze kennis over infectieziekten, preventieve maatregelen en behandelingen sterk toegenomen. Toch is er nog altijd een groot aantal infectieziekten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en de samenleving, soms resulterend in uitbraken en epidemieën. De vraag hoe de beperkte middelen moeten worden verdeeld over preventieve of behandelingsinterventies ten behoeve van de volksgezondheid, is complex. Daarbij wordt een groot aantal factoren meegewogen, zoals geografische en/of demografische kenmerken, infrastructuur, populatiedynamiek, naleving van de adviezen/regels, enz. In deze presentatie zullen we uiteenzetten hoe kwantitatieve methoden kunnen worden ingezet om de verspreiding van infectieziekten te voorspellen en bij het nemen van beslissingen over mogelijke maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid.

19.25

Shane Henderson, Charles W. Lake, Jr.-leerstoel en hoogleraar Productivity aan de School of Operations Research and Information Engineering (ORIE), Cornell University, VS - Modeling enabled Cornell University to reopen for in-person instruction in fall 2020.

Net als universiteiten in Nederland stond Cornell in de zomer van 2020 voor de vraag of zij bij de opening van het nieuwe academische jaar in het najaar alleen online onderwijs zou geven of de studenten terug naar de universiteit zou laten komen. Net als veel universiteiten in de VS besloot Cornell om haar studenten gewoon weer terug te laten komen naar de universiteit. Maar in tegenstelling tot veel andere universiteiten in de VS slaagde Cornell erin om COVID-19 gedurende het hele semester grotendeels buiten de deur te houden - en dat geldt tot op de dag van vandaag. Ons modelleringsteam heeft een belangrijke rol gespeeld bij de beslissing om de universiteit te heropenen, waarbij paradoxaal genoeg een van de opvallendste dingen was dat - mits de juiste maatregelen werden genomen - het veiliger was om de studenten op de universiteit les te geven dan alleen online. Ons team heeft ook geholpen bij het ontwerpen van veel van de maatregelen, waaronder asymptomatische monitoring door middel van pooled testen, adaptief toetsen en het opstellen van lesroosters. Daarbij speelde stochastische simulatie een centrale rol. Ik zal u een inkijkje geven in deze tamelijk intensieve tijd.

19.45

Clara Stegehuis, universitair docent kansrekening en stochastische netwerken, faculteit Elektrotechtniek, Wiskunde en Informatica, Universiteit Twente - Networks and contact tracing: why intuition may fail.

Epidemieën verspreiden zich via de netwerken van onze sociale contacten. Maar de structuur van deze netwerkverbindingen beïnvloedt ook hoe doeltreffend maatregelen zijn om een epidemie in te dammen. Wij onderzoeken hoe goed het werkt om contacten op te sporen met wiskundige netwerkmodellen. Zijn er specifieke soorten netwerken waarbij het opsporen van contacten beter werkt dan bij andere netwerken? Waarom worden superspreaders vaak gevonden met contactonderzoek? En als we dit weten, helpt dit dan om een epidemie in te dammen?

20.05 Discussie en afsluiting, gemodereerd door Michel Mandjes, hoogleraar toegepaste kansrekening, Universiteit van Amsterdam, en Frank den Hollander, hoogleraar wiskunde, waarschijnlijkheidsrekening en statistiek, Universiteit Leiden.

Dit webinar is een initiatief van het Zwaartekracht-programma NETWORKS.