De toekomst van de democratie

10-12-2012 en 14-01-2013 Rond de jaarwisseling organiseerde de KNAW twee bijeenkomsten rondom de toekomst van de democratie. De lezingen op die bijeenkomsten zijn in opdracht van NCDO vastgelegd op video.

Burgerschap, democratie en maatschappij: een heroverweging

Op maandag 10 december 2012 wijdde de Akademie een middag aan het heroverwegen van burgerschap in de 21ste eeuw. In vijf voordrachten maakten vooraanstaande deskundigen de balans op betreffende de vragen:

  • Waar gaat het eigenlijk heen met het democratisch burgerschap?
  • Wat houdt de eigentijdse samenleving bijeen?
  • Wat zijn de juridische consequenties van de digitale revolutie voor de gevestigde burgerrechten?

Inleiding door Josine Blok, hoogleraar oude geschiedenis en antieke cultuur (Universiteit Utrecht)

Inleiding door Josine Blok from KNAW on Vimeo

Voordracht door Ido de Haan, hoogleraar politieke geschiedenis (Universiteit Utrecht), over nieuwe vormen van politiek burgerschap

Ido de Haan over nieuwe vormen van politiek burgerschap from KNAW on Vimeo

Voordracht door Linda Senden, hoogleraar internationaal en Europees recht (Universiteit Utrecht), over democratisch burgerschap tussen nationale staat en Europa

Linda Senden over democratisch burgerschap tussen nationale staat en Europa

Voordracht door Bert-Jaap Koops, hoogleraar technologie en recht (Universiteit van Tilburg), over burgerrechten in een digitale samenleving

Bert-Jaap Koops over burgerrechten in een digitale samenleving from KNAW on Vimeo

Voordracht door Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap (Universiteit van Amsterdam), over wat de samenleving bijeenhoudt

Evelien Tonkens over wat de samenleving bijeenhoudt from KNAW on Vimeo

Voordracht door Pieter Winsemius, bijzonder hoogleraar management duurzame ontwikkeling (Universiteit van Tilburg) en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, over burgerschap tussen overheid en maatschappelijk middenveld

Pieter Winsemius over burgerschap tussen overheid en maatschappelijk middenveld from KNAW on Vimeo

De legitimiteitscrisis van de representatieve democratie: mythe of realiteit?

Op maandag 14 januari 2013 werden er bij de Akademie twee lezingen gehouden met als onderwerp ‘De vermeende legitimiteitscrisis van de representatieve democratie: kloof tussen het wetenschappelijke en publieke debat’, dit naar aanleiding van een project uit het programma Over Grenzen. Het KNAW-programma Over Grenzen richt zich op vragen uit De Nederlandse Wetenschapsagenda, een overzicht van uitdagende wetenschappelijke vragen en thema’s, waar de Nederlandse wetenschap een grote bijdrage aan kan leveren.

Voordracht door Jacques Thomassen, emeritus-hoogleraar politicologie, Universiteit Twente

Jacques Thomassen over de vermeende legitimiteitscrisis van de representatieve democratie from KNAW on Vimeo

Voordracht door Carolien van Ham, postdoconderzoeker politicologie, Universiteit Twente  

Carolien van Ham over de vermeende legitimiteitscrisis van de representatieve democratie from KNAW on Vimeo