Een uitdagend gesprek

De weg naar een duurzame energievoorziening

De overgang naar een duurzame energievoorziening is een van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Maar wat is een realistisch scenario voor deze overgang als onze energiebehoefte nog steeds toeneemt?

Hoe snel kan de huidige infrastructuur vervangen worden door een duurzame, welke investeringen zijn daarvoor nodig en welke politieke beslissingen moeten er worden genomen? Niek Lopes Cardozo (TUe) en Diederik Samsom (PvdA) gingen op 30 januari 2012 in op bovenstaande vragen.   

Debat geleid door Maarten Huygen, chef opinie NRC Handelsblad (mp3)

Diederik Samsom (mp3)

Niek Lopes Cardozo (mp3)

Column door Hans Galjaard over Naar een risicoloze maatschappij? (mp3)