KNAW-symposium - Science for affordable health care in the Netherlands

13-05-2013 Het betaalbaar houden van de gezondheidszorg is een onderwerp dat de laatste tijd erg veel aandacht krijgt. Het steeds verder toenemen van de technische en medicamenteuze mogelijkheden tot behandeling en de daaraan vaak gekoppelde hoge kosten voor de maatschappij vragen om een herbezinning.

Dit symposium op 17 april 2013 was bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met gezondheidsonderzoek, in het bijzonder clinici en wetenschappelijk onderzoekers, gezondheidseconomen, patiëntenverenigingen, gedragswetenschappers, verzekeraars en farmaceutische bedrijven. De thematiek zal naast de oncologie ook andere medische gebieden bestrijken met name pijnbestrijding, diabetes, en reuma. Inleiding door Jaap Verweij, dagvoorzitter, hoogleraar medische oncologie Erasmus MC
 
Keynote lezing The death of affordable health care
Richard Sullivan, Professor in Cancer Policy and Global Health, Kings College London

Presentatie Richard Sullivan

Beluister de lezing van Richard Sullivan

Why are the costs of drug development high?
Carin Uyl-de Groot, hoogleraar evaluatie van zorg, Erasmus Universiteit Rotterdam

Presentatie Carin Uyl-de Groot

Beluister de lezing van Carin Uyl-de Groot

Data dense effective drug development of prototypes from PBDD to IQDD. Would it be cheaper in the long run?
Adam Cohen, general director Centre for Human Drug Research (CHDR), Leids Universitair Medisch Centrum

Presentatie van Adam Cohen

Beluister de lezing van Adam Cohen

Health care research for cost containment: Getting the relevant answers
Bert Boer, voorzitter van de Package advisory Committee, Health Care Insurance Board (CVZ)

Presentatie van Bert Boer

Beluister de lezing van Bert Boer