Lezingen themabijeenkomst Wetenschappelijke Integriteit

Themabijeenkomst met lezingen door C.J.M. Schuyt (voorzitter LOWI), J.J. Sixma (lid LOWI), P.F. van der Heijden (rector magnificus & voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden) en R.J.P. Dekker (directeur Instituten, Financiën en Infrastructuur NWO)

Nederland lijkt met een wetenschappelijke gedragscode (VSNU), het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) en de gedragscode belangenverstrengeling van NWO de zaak goed op orde te hebben. Toch blijven er, mede op grond van de ervaringen van zowel het LOWI als de universiteiten en onderzoeksinstituten zelf nog tal van vragen onbeantwoord. Blijft bijvoorbeeld in Nederland nog veel wangedrag onopgemerkt? Is er in Nederland voldoende overeenstemming over de bevordering van wetenschappelijke integriteit?

De discussie tijdens de themabijeenkomst richtte zich op ervaringen en vragen met betrekking tot wetenschappelijke integriteit en de behandeling van klachten in Nederland, maar ook kwamen integriteitsproblemen in internationaal onderzoek aan de orde.

'Wetenschappelijke integriteit: recente internationale ontwikkelingen' 

P.J.D. Drenth, voorzitter Werkgroep Code of Conduct van het ESF Member Forum

icon_downl_generiek.gifPowerpointpresentatie

icon_audio.gifGeluidsbestand van de lezing

'Wetenschappelijke integriteit en de normen van wetenschappelijk onderzoek'

C.J.M. Schuyt, voorzitter LOWI

icon_audio.gifGeluidsbestand van de lezing

'Voor- en nadelen van correct wetenschappelijk gedrag' 

J.J. Sixma, lid LOWI

icon_downl_generiek.gifPowerpointpresentatie

icon_audio.gifGeluidsbestand van de lezing

'Wetenschappelijke integriteit en de universiteit'

P.F. van der Heijden, rector magnificus & voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden

icon_audio.gifGeluidsbestand van de lezing

'Visie vanuit onderzoeksfinancier'

R.J.P. Dekker, directeur Instituten, Financiën en Infrastructuur NWO

icon_audio.gifGeluidsbestand van de lezing 

Datum themabijeenkomst: 8 maart 2010