Naar een digitale infrastructuur voor de Europese geesteswetenschappen: DARIAH

Lezing door dr. P.K. Doorn, directeur Data Archiving and Networked Services

Samenvatting

In 2006 werd de eerste Roadmap van het European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) gepubliceerd. Een van de voorgestelde nieuwe infrastructuren was DARIAH: Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. DANS werd coördinator van het project ‘Preparing DARIAH’, dat eind 2008 van start ging. In DARIAH staat het verschaffen van toegang tot digitale bronnen voor geesteswetenschappelijk onderzoek centraal, naast het ondersteunen van computer-methoden en technieken om die data te gebruiken. In 2011 zal de ‘constructiefase’ van DARIAH ingaan. Het is voor het eerst dat de geesteswetenschappen in Europa aan een ‘infrastructuur’ bouwen in dezelfde divisie als waarin de constructie van een telescoop voor astronomen of een nucleaire ijsbreker voor polair onderzoek plaats vindt.

In het Akademiekwartier wil ik kort ingaan op de achtergronden van DARIAH: waarom bestaat er in de geesteswetenschappen behoefte aan zoiets als een ‘digitale infrastructuur’? Hoe zal DARIAH eruit zien en wat hebben de onderzoekers eraan?

Datum lezing: 6 december 2010

icon_audio.gifBeluister deze lezing (mp3)