Beeld & geluid

De rubriek Beeld & Geluid biedt audio- en videomateriaal over het onderzoek van leden en instituten van de KNAW. Ook is er audiomateriaal beschikbaar van de bijeenkomsten van de KNAW.

Wetenschappelijk bewijs voor voedings- en gezondheidsclaims

Op 26 maart 2012 gingen wetenschappers en vertegenwoordigers van overheidsinstanties en de levensmiddelenindustrieën met elkaar in debat. Industrieën claimen steeds vaker dat hun voedingsmiddelen goed zijn voor de gezondheid. Wat voor bewijzen mogen we daarvoor eisen?

Tweelingen maken het verschil

Op zoek naar de genen voor gedrag en gezondheid.

De weg naar een duurzame energievoorziening

De overgang naar een duurzame energievoorziening is een van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Maar wat is een realistisch scenario voor deze overgang als onze energiebehoefte nog steeds toeneemt?

Familierelaties

Familie hebben we allemaal. Maar hoe we met onze familieleden omgaan, dat kan nogal verschillen.

Paradisolezing 2012: Robbert Dijkgraaf: De oerknal

In zijn lezing op 18 maart 2012 in Paradiso ging KNAW-president prof. dr. Robbert Dijkgraaf (mathematische fysica, Universiteit van Amsterdam) in op de oerknal. Bekijk nu de videoregistratie in vijf delen.

Vrijheid van onderzoek en publiceren

Moeten wetenschappers geheel vrij zijn in het doen van onderzoek en het publiceren erover? Mag, of moet zelfs alle wetenschappelijke kennis openbaar worden gemaakt? Zijn er grenzen, en zo ja, welke dan, en hoe worden die bepaald? Is dat eigenlijk wel mogelijk of werkt dat juist averechts?

Wat is het belang van het Majorana-deeltje?

Naar aanleiding van de eerste aanwijzingen voor het bestaan van Majorana-deeltjes in een supergeleider, hield de sectie Natuur- en Sterrenkunde op 31 mei 2012 een minisymposium over de achtergronden en de gevolgen van deze doorbraak.

Vraag het aan Robbert Dijkgraaf

Volkskrant-redacteur Martijn van Calmthout interviewt Robbert Dijkgraaf over zijn leven en werk, over de snaartheorie en het heelal, de Nederlandse wetenschap en de kunst van het uitleggen.

Hans Clevers in het Wetenschapscafé van Hoe? Zo! Radio

Stamcelbioloog Hans Clevers treedt aan als president van het KNAW in een tijd waarin de wetenschap zwaar onder vuur ligt. Hoe gaat hij uitleggen dat in economisch zware tijden er toch voldoende geld in de wetenschap gestoken moet worden?

Goede boeken berekenen

20-03-2013 Tijdens de boekenweek zijn we allemaal op zoek naar dat ene goede boek. Kan de computer ons hier misschien mee helpen?

Een nieuwe stap in de speurtocht naar buitenaards leven

Minisymposium op 18 juni 2012 over de betekenis van het Marsonderzoek, de stand van zaken en de mogelijkheden die de volgende generatie Marsrobots biedt voor de zoektocht naar buitenaards leven.

Winnaars Heineken Young Scientists Awards in Hoe?Zo! Radio

Mariene ecoloog Tjisse van der Heide over de achteruitgang van de Waddenzee en hersenonderzoeker Floris de Lange over hoe ons brein onze waarneming kleurt.

SPUI25 - KNAW Tweegesprek over stemmen van Afrika in Nederland

Hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing en musicus Neco Novela gingen in de tweede editie van deze serie op 4 december 2012 met elkaar in gesprek over het gedeelde verleden en de gemeenschappelijke toekomst van Afrika en Europa. Ditmaal stond de muziek centraal. Moderator was Wim Brands.  

Zwaartekracht

26-11-2012 De Groningse Akademiehoogleraar Eric Bergshoeff gaat in dit minicollege in op de vraag 'Wat weten we van de zwaartekracht?'. Zijn promovendus Wout Merbis vertelt vervolgens over het gewicht van de zwaartekracht.

In het teken van taal

Op maandag 11 februari 2013 wijdde de Akademie een middag aan de geschiedenis van taal. Akademiehoogleraar Pieter Muysken en zijn promovendus Joshua Birchall lieten zien hoe taalkundigen onderzoek doen naar het ontstaan en de ontwikkeling van talen, vooral Zuid-Amerikaanse.

De toekomst van de democratie

10-12-2012 en 14-01-2013 Rond de jaarwisseling organiseerde de KNAW twee bijeenkomsten rondom de toekomst van de democratie. De lezingen op die bijeenkomsten zijn in opdracht van NCDO vastgelegd op video.

Organen op een chip, toekomstmuziek?

08-11-2012 Het klinkt als science fiction: miniorganen op een chip, slechts enkele millimeters groot, die natuurgetrouw de functies van echte menselijke organen nabootsen. Maar er wordt al volop onderzoek naar gedaan. 

Daniel Dennett in gesprek met leden van De Jonge Akademie

15-11-2012 Leden van De Jonge Akademie gingen op 15 november 2012 in debat met Daniel Dennett, winnaar van de Erasmusprijs 2012.

KennisCafé: ADHD!!!

19-11-2012 ADHD, het lijkt wel alsof steeds meer kinderen en volwassenen deze stoornis hebben. Is het een modediagnose voor 'drukke mensen' in een maatschappij die veel van hen vraagt? Stellen artsen de diagnose vaker omdat ze werking van de hersenen beter begrijpen? Hebben kinderen en volwassenen met ADHD symptomen baat bij medicatie, of is dat een mooie verkooptruc van de farmaceutische industrie? Het KennisCafé van 19 november 2012 kwam met visies en antwoorden op de voorgaande vragen.

Nederland en het poldermodel

02-04-2013 Het Nederlandse poldermodel is misschien wel duizend jaar oud. Van een overwegend agrarische maatschappij ontwikkelde Nederland zich eerst tot een commerciële en vervolgens tot een geïndustrialiseerde natie.

De rijke wetenschappelijke oogst van de ruimtetelescoop Herschel

30-05-2013 Hoe worden sterren en planeten geboren? Hoe evolueren complete sterrenstelsels? Welke rol spelen chemische elementen als koolstof en moleculen als water? De Europese ruimtetelescoop Herschel - met aan boord de instrumenten PACS, SPIRE en de Nederlandse moleculenjager HIFI - heeft op dit gebied een rijkdom aan nieuwe inzichten opgeleverd.

Palmen op de Noordpool

In Hoe?Zo! Radio een gesprek met Jaap Sinninghe Damsté, hoofd afdeling Mariene Biogeochemie en Toxicologie van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, hoogleraar moleculaire paleontologie aan de Universiteit Utrecht, en lid van de KNAW.

Science for Society: How?

26-10-2012 Op 26 oktober 2012 organiseerde de KNAW een symposium over wetenschaps- en innovatiebeleid in internationaal perspectief. Tijdens dit symposium hebben zes buitenlandse experts de totstandkoming en de gevolgen van het wetenschaps- en innovatiebeleid in hun land toegelicht.

KNAW Tweegesprek over stemmen van Afrika in Nederland

24-10-2012 Er zijn veel mensen van Europese afkomst in Afrika en het Caraïbisch gebied, en het aantal mensen in Europa van Afrikaanse oorsprong neemt toe. Welke talen nemen zij mee en hoe ontwikkelen deze talen zich in Nederland? Taalwetenschapper Pieter Muysken en de schrijver Vamba Sherif gingen hierover op 24 oktober 2012 in SPUI25 met elkaar en met het publiek in discussie. Gespreksleider is televisiemaker en dichter Wim Brands.

Kijken naar kanker

08-11-2012 Wetenschappers van het Utrechtse Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek hebben uitzaaiende kankercellen in de lever van muizen twee weken lang gevolgd via een venstertje. Dankzij deze nieuwe techniek, die ze in staat stelt om kanker 'live in action' te zien kwamen ze er achter dat beweging voor die uitzaaiende kankercellen van groot belang is. In de studio van Hoe?Zo! Radio op 8 november 2012 de onderzoekers Jacco van Rheenen en Laila Ritsma.

KNAW-symposium - Science for affordable health care in the Netherlands

13-05-2013 Het betaalbaar houden van de gezondheidszorg is een onderwerp dat de laatste tijd erg veel aandacht krijgt. Het steeds verder toenemen van de technische en medicamenteuze mogelijkheden tot behandeling en de daaraan vaak gekoppelde hoge kosten voor de maatschappij vragen om een herbezinning.

In den beginne

De traditionele opvatting over het ‘scheppingsverhaal’ is onjuist. God scheidde eerst en schiep daarna. Na jarenlang onderzoek  is dit de conclusie van Hoogleraar Oude Testament Ellen van Wolde.

De dingen die je niet begrijpt

Wiskundige Hendrik Lenstra heeft geen auto, geen computer en ook geen  televisie. Daarentegen is hij in het bezit van tientallen edities van Homerus’ Odyssee. Regisseurs Petra & Peter Lataster portretteren Lenstra, een wiskundige die op het allerhoogste niveau denkt en zich ook in zijn dagelijkse leven niet interesseert voor het vluchtige en modieuze.

Niet voor bangeriken

Jeroen Berkvens volgt hersenonderzoeker en wetenschappelijk zenuwcentrum Peter Hagoort. Ons brein moet de meest uiteenlopende zaken combineren en steeds nieuwe indrukken verwerken. Maar ook om ons brein te bestuderen, moet je vele zaken aan elkaar knopen: grote laboratoria, de allernieuwste technologie, een internationaal netwerk. De ‘manager’ Hagoort geeft inzicht in het enorme monnikenwerk dat wetenschap heet, en gaat daarbinnen op zoek naar het magische van zijn zoektocht.

Als eerste

Geen wereld is zo competitief als de wereld van het kankeronderzoek. Hoe combineer je topwetenschap, het leiden van een vooraanstaand laboratorium, het werven van fondsen en het toepassen van al deze kennis? 

The more you know the less you need

Hoe zou het zijn om de aarde in onze tijd te delen met Neanderthalers? Zouden ze onze buren zijn of zouden we ze in de dierentuin terugvinden? Om het leven van onze verre voorouders te begrijpen, moeten we alle puzzelstukjes bij elkaar brengen en van alle kanten bekijken. 

Roepende in de woestijn

Hoe is het als wetenschapper als je jarenlang voor een grote storm hebt gewaarschuwd en er plotseling middenin zit, als de financiële crisis voortraast en er banken omvallen? 

Stof tot nadenken

'Toen ik een jaar of zeven was had mijn vader een scheikundeboek voor mij meegenomen (...) Dat was voor mij bijna een een soort mystieke ervaring. Ik wist ook vanaf dat moment wat ik wilde gaan doen in mijn leven.' 

Mondiale waarden, wereldrecht en de Verenigde Naties van de toekomst

Dit jaar bestaan de Verenigde Naties 65 jaar. De wereld van 2010 is anders dan die van 1945. Oude doelstellingen zijn herijkt: van 'negatieve' vrede naar 'positieve' vrede. Nieuwe doelstellingen zijn geformuleerd, waaronder dekolonisatie, duurzame ontwikkeling en menselijke veiligheid (naast veiligheid van staten). 

Lezingen themabijeenkomst Wetenschappelijke Integriteit

Themabijeenkomst met lezingen door C.J.M. Schuyt (voorzitter LOWI), J.J. Sixma (lid LOWI), P.F. van der Heijden (rector magnificus & voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden) en R.J.P. Dekker (directeur Instituten, Financiën en Infrastructuur NWO)

Sea level variability in continuous records of the past 500,000 years, and implications for the future

Lezing door prof. dr. Eelco Rohling, hoogleraar oceanografie, National Oceanographic Centre SOES, Southampton University

Geestelijke diëtetiek in de vroegmoderne tijd

Lezing door prof. dr. mr. G.C.A.M. (Giel) van Gemert, hoogleraar Duitse letterkunde en cultuur van de Duitstalige landen aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Naar een digitale infrastructuur voor de Europese geesteswetenschappen: DARIAH

Lezing door dr. P.K. Doorn, directeur Data Archiving and Networked Services

Sociale identiteit

Nog voordat we ons bewust zijn van wat we denken, is er al een reactie in ons brein. Op de Universiteit Leiden plakken ze onder andere elektroden op je hoofd om die voorbewuste reacties te onderzoeken. Naomi Ellemers gebruikt dit soort methoden om te onderzoeken hoe omgevingsfactoren van invloed zijn op je gedragmorele groepswaarden en gedrag. Voorbewuste en onzichtbare reacties kunnen ons veel vertellen over de invloed van morele groepswaarden, op wat we denken en wat we doen.

Toxicologie, een vak apart

Lezing door prof. dr. ir. Ivonne M.C.M. Rietjens, hoogleraar Toxicologie, Wageningen Universiteit

De ontwikkeling van antikankergeneesmiddelen in Amsterdam-West: van laboratorium naar kliniek

Lezing door prof. dr. Jos H. Beijnen, hoogleraar farmacie Universiteit Utrecht; ziekenhuisapotheker Slotervaartziekenhuis en Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam

Katalyse door enzymen: inzichten uit de driedimensionale structuur van eiwitten

Lezing door prof. dr. Bauke W. Dijkstra, hoogleraar Biofysische Chemie, Rijksuniversiteit Groningen

Sprookjes van duizend-en-één-nacht slapeloze nachten

Lezing door dr. E.J.W. Van Someren, Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen KNAW

Diamonds are Forever - on the Move

Lezing door prof. dr. Karin Hofmeester, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis KNAW

Symposium 'Welke jeugddelinquenten groeien uit tot volwassen delinquenten?'

Een van de grote vragen in de studie van delinquentie en geweld is welke jeugddelinquenten hun wangedrag niet ontgroeien en later volwassen criminelen worden.

'Understanding Life': topwetenschappers werken samen aan radicaal andere aanpak van kankeronderzoek

Tijdens een unieke samenkomst van tachtig topwetenschappers van over de hele wereld is besloten gezamenlijk het hoofd te bieden aan een groeiend probleem: een steeds groter wordende groep kankerpatiënten enerzijds en het gebrek aan effectieve behandelmethoden anderzijds.

Antibiotica: een race tegen de klok

Op dinsdag 1 februari 2011 waren Jos van der Meer, vicevoorzitter van de KNAW en hoogleraar interne geneeskunde aan het Radboud Universitair Medisch Centrum, en Arnold Driessen, KNAW-lid en hoogleraar moleculaire microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, te gast bij het tv-programma 'Labyrint'.

De nieuwe mees

Door klimaatsverandering ontwaakt de natuur in Nederland steeds vroeger in het jaar. Als jonge koolmeesjes uit hun ei komen, heeft hun belangrijkste voedselbron, de rups van de wintervlinder, zich tegenwoordig alweer verpopt en is verdwenen. Welk effect heeft dit?

'Cultureel nationalisme' in de negentiende eeuw

Instituties als manifestatie, producent en vehikel van ideeën van nationale identiteit

Juridisch pionieren

Met de stichting van de Europese Unie 50 jaar geleden ontstond een heel nieuw rechtsgebied. Inmiddels is het Europees recht op veel gebieden doorgedrongen tot het nationaal recht en kan het nationaal recht zelfs overrulen/terzijde stellen. Juriste Carla Sieburgh van de Radboud Universiteit Nijmegen is pionier als het gaat om de interactie tussen het privaatrecht en het Europese recht.

Themabijeenkomst 'Tasten in het duister? Het gebruik van intermediaire eindpunten in de wetenschap'

In de geneeskunde, en de gedrags-, sociale, en natuurwetenschappen, wordt tussentijdse evaluatie van interventies, waarvan de uiteindelijke effecten en eventuele neveneffecten pas op zeer lange termijn waarneembaar zijn, steeds belangrijker. Dit onderwerp is voor vele onderzoeksgebieden van belang.

Documentaire 'Baby te koop', over wensouders en draagmoeders

Eicellen invriezen, zaad kopen en een draagmoeder inhuren. Er is steeds meer mogelijk, maar dat roept ook vragen op. Het Rathenau Instituut deed onderzoek naar deze handel en werkte mee aan een documentaire van BNN over dit fenomeen, die op donderdag 10 maart door BNN werd uitgezonden.

Waarom liggen we wakker?

Iedereen heeft wel eens een mindere nacht, maar voor tien procent van de bevolking is slapeloosheid een terugkerend probleem. Ze hebben hier niet alleen 's nachts last van, maar presteren overdag ook minder en hebben een verhoogde kans op ziekten. 

Waarop moeten we letten

We worden steeds ouder. Over een tijdje is het helemaal niet bijzonder als iemand 100 jaar wordt. Maar die steeds hogere levensverwachting heeft ook gevolgen: de economie, de gezondheidszorg, de indeling van onze ruimte. Voor onze hele maatschappij. Demograaf prof. dr. Leo van Wissen onderzoekt wat de toenemende veroudering betekent voor de samenleving.

Innovatie door samenwerking

Hoe kan de academische wereld inspelen op de nationale en internationale ontwikkelingen en trends op het gebied van publiek-private samenwerking? Op de themabijeenkomst van 2 maart 2011 werd het onderwerp publiek-private samenwerking  vanuit de alfa- en gammawetenschappen en vanuit bèta-, medische en technische wetenschappen belicht. De themabijeenkomst was een initiatief van de commissie publiek-private samenwerking (PPS).

De zonnige kant van de vergrijzing

We zijn in Nederland veel te somber over de vergrijzing, stelt hoogleraar  Leo van Wissen. “Als je na je zestigste nog heel wat jaren een mooi bestaan hebt, moet je niet gaan klagen over de iets hogere kosten”. In Hoe?Zo! Radio vertelt hij waarom de vergrijzing eigenlijk een zegen is.

Een Amerikaanse droom

In 1872 vertrekt Eelco Ekker als 17-jarige mormoonse bekeerling naar Amerika. In het beloofde land hoopt hij zijn vader een goede oude dag te bezorgen. Maar Eelco's emigratie wordt geen succesverhaal.

Nederlandse archieven gaan internationaal

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) opent een kantoor in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

De datazondvloed en DANS

Op 25 maart was DANS-directeur Peter Doorn hoofdgast in OBA Live, een radiotalkshow over cultuur, politiek, wetenschap en moraal.

Edward Witten, de peetvader van de supersnaartheorie

Op 28 juni 2010 ontving Edward Witten, hoogleraar aan het Institute for Advanced Study, Princeton, USA, de Lorentzmedaille van de KNAW. Edward Witten kreeg de onderscheiding voor zijn baanbrekende bijdragen aan de wiskundige beschrijving van fundamentele krachten en elementaire deeltjes, in het bijzonder de snaartheorie.

Over herinneren en vergeten

We kijken naar vroeger met een actuele bril. Dan zie je vooral wat nu belangrijk  is. De geschiedenis verandert niet, maar hoe wij er op terugkijken wel. Bovendien speelt bij herinneren, het vergeten een even grote rol. Wat komt wel en wat niet in de geschiedenisboekjes? Historicus Willem Frijhoff over herinneringscultuur en de problematiek van het vergeten.

Nederland doet zijn volkstelling in stilte

Volkstellers komen niet meer langs de deur in Nederland.

Holland Doc 24: intieme relaties met virtuele vrienden

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Rathenau Instituut zendt Holland Doc in de week van 18 tot en met 24 juni 2011 documentaires uit over de invloed van technologie op ons privéleven.

Wetenschappelijke modellen, wat kunnen we ermee?

De wetenschap werkt met modellen. Bekende voorbeelden zijn macro-economische modellen en klimaatmodellen. In de diverse wetenschapsgebieden wordt echter nogal verschillend gedacht over dit hulpmiddel. Ook is er discussie over de bruikbaarheid van de resultaten van wetenschappelijke modellen.

KNAW-Minisymposium: Revolutie in de optica: een TOMTOM voor fotonen

21-03-2012 Al sinds mensenheugenis probeert de mens te kijken door - en in - materialen die ondoorzichtig zijn. Met nieuwe technieken, nieuwe inzichten, betere beeldreconstructiemethoden en snellere computers wordt dit ideaal verwezenlijkt. In deze revolutie in de optica zijn Nederlandse onderzoekers leidend.

Winnaars Spinozapremie aan het woord

Ongestoord een half uur of langer luisteren naar een winnaar van de Spinozapremie? Op Spinoza.tv is het mogelijk.

Waarom krijgen mensen vakantiegeld, en waar komt dat gebruik eigenlijk vandaan?

Het vakantiegeld brandt nu al weken in onze zakken of misschien is het al lang uitgegeven aan heel andere zaken. Het Radio 1 programma Lunch! vraagt zich af: waarom krijgen mensen vakantiegeld, en waar komt dat gebruik eigenlijk vandaan?

Debatten Weten en/of geloven (2006)

In het najaar van 2006 organiseerde de KNAW in samenwerking met de toenmalige K.L. Pollstichting onder de titel 'Weten en/of Geloven' een reeks debatten over de relatie tussen religie en wetenschap.

Synthetische biologie bij Denktank BNR Nieuwsradio

In december 2010 publiceerde de Europese koepelorganisatie van nationale wetenschapsacademies, EASAC, een rapport over synthetische biologie. BNR Nieuwsradio heeft in haar programma Denktank aandacht besteed aan het rapport. Harmke Pijpers interviewt professor Oscar Kuipers, hoogleraar Moleculaire Genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Building molecules, stars, planets between the stars

25-03-2012 Dit minicollege van Ewine van Dishoeck, hoogleraar moleculaire astrofysica aan de Universiteit Leiden, is de derde bijdrage in een serie van acht speciale minicolleges van de Akademiehoogleraren. Hiermee wil de KNAW speciale aandacht geven aan deze bijzondere groep hoogleraren en hun onderzoek.

Kennis op Zondag

07-10-2012 Op zondagmiddag 7 oktober 2012 kwamen diverse topwetenschappers naar het Haagse Museon. Zij lieten in korte lezingen van maximaal een half uur het publiek kennismaken met actueel wetenschappelijk onderzoek.

Het allerkleinste - Quantum-theater bij DWDD University

16-11-2012 Robbert Dijkgraaf gaf op vrijdagavond 16 november 2012 vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam opnieuw een live hoorcollege op Nederland 3. Deze keer nam de voormalig president van de KNAW ons mee op een reis naar de microkosmos onder de titel ‘Het Allerkleinste’.

De ZomerNacht van Akademiehoogleraar Jan Luiten van Zanden

Waarom zijn sommige delen van de wereld rijk en andere arm? Economisch historicus Jan Luiten van Zanden zoekt in het radioprogramma Casa Luna verklaringen in 3000 jaar geschiedenis en hij bespreekt daarbij een aantal kunstwerken.

What's New? 100 vergelijkingen tussen het verleden en vandaag

Donderdag 11 augustus was NIOD-onderzoeker Jaap Cohen te gast in Kunststof. Hierin werd hij door Frenk van der Linden geïnterviewd over zijn bundel What’s New? 100 vergelijkingen tussen het verleden en vandaag.

De ethische grenzen van de voortschrijdende technologie

In OBA Live van 1 september 2011 spreekt Jan Staman, directeur van het Rathenau Instituut, met Paul Rosenmöller over de ethische dilemma's die vooruitgang met zich meebrengt.

Korte kennismaking met de Akademiehoogleraren Jan Hoeijmakers en Jan Luiten van Zanden

Op 22 juni 2011 ontvingen de geneticus Jan Hoeijmakers (Erasmus MC) en economisch historicus Jan Luiten van Zanden (Universiteit Utrecht) de Prijs Akademiehoogleraren.

Is beleid gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek mogelijk?

29-11-2012 Er wordt gepleit voor meer wetenschappelijke kennis in het politieke debat. Harde feiten als remedie tegen emotiepolitiek. Maar hoe hard zijn die feiten eigenlijk? Is evidence-based politiek mogelijk, dus: beleid gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek? Debat tussen Ira van Keulen en Hans Harbers bij Hoe?Zo! Radio.

Theo Mulder op YouTube: 'De KNAW vindt open onderzoeksdata belangrijk'

Op 18 mei vond in het Trippenhuis van de KNAW de Open OnderzoeksData Dag plaats. Doel van de bijeenkomst is te laten zien wat verschillende partijen ondernemen op het terrein van open onderzoeksdata. Theo Mulder - directeur instituten - sprak er namens de KNAW.

Radioverslag minisymposium 'Neutrino's wel of niet sneller dan het licht?'

Het fameuze OPERA-experiment, waarbij neutrino's sneller dan het licht gereisd zouden hebben tussen Cern bij Genève en Gran Sasso in Midden-Italië (730 kilometer) houdt de wetenschapsgemoederen druk bezig. Is het waar of zat er toch een fout in het experiment?

Commissie tegen fraude wetenschap

Een commissie die met aanbevelingen moet komen om gesjoemel bij wetenschappelijk onderzoek te voorkomen, gaat sneller aan de slag dan gepland. Dat heeft de KNAW bekendgemaakt.

Het veelzijdige werk van Robbert Dijkgraaf in beeld gebracht

De redactie van KRO Brandpunt heeft zes videofragmenten gekozen die de veelzijdigheid van het werk van Robbert Dijkgraaf belichten. Aan de keukentafel het nieuws uit NRC Next bespreken tot een presentatie in museum Boijmans van Beuningen over schoonheid in de wetenschap.

Wat is ouder worden? Geneticus Jan Hoeijmakers weet het

Geneticus en Akademiehoogleraar Jan Hoeijmakers in het radioprogramma Casa Luna over veroudering.

De eerste stap in de wetenschap

Zoals elk fortuin ooit met een eerste dubbeltje is begonnen, zo heeft elke beroemde geleerde ooit een eerste stap in de wetenschap gezet.

Onderzoek van het Hubrecht Instituut in beeld

Het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek richt zich op de ontwikkelingsbiologie van dieren, met speciale aandacht voor stamcellen. In samenhang met fundamenteel onderzoek doet het instituut ook strategisch biomedisch en genoomonderzoek.

Neutrino's sneller dan het licht? Minisymposium sectie Natuur- en Sterrenkunde

Naar aanleiding van de recente publicatie van spraakmakende onderzoeksgegevens door Italiaanse wetenschappers organiseerde de sectie Natuur- en Sterrenkunde van de KNAW een minisymposium over de achtergronden en de mogelijke gevolgen van hun bevindingen. Topwetenschappers gingen in op vragen als: wat is nu werkelijk gemeten? Wat zijn de gevolgen voor natuur- en sterrenkunde? Wordt tijdreizen nu mogelijk? 

Ook de premier is jaloers op Robbert Dijkgraaf

Op dinsdag 5 juni 2012 nam Robbert Dijkgraaf afscheid als president van de KNAW. Folia TV vroeg aan enkele prominente gasten wanneer zij jaloers zijn op Robbert Dijkgraaf.

TEDx Amsterdam

In november 2011 werd in de Stadsschouwburg in Amsterdam de derde TEDxAmsterdam gehouden. Het thema was Human Nature. Met sprekers Louise Vet, Henkjan Honing, Eveline Crone, Louise Fresco en David Lentink.

Verkeerde maan en sterrenhemel - pleidooi voor een onderzoekende houding

Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde, ontdekte dat manen op sinterklaaspapier en kinderboeken vaak sterrenkundig niet juist zijn. In veel gevallen zien we bij 'Zie de maan schijnt door de bomen' een ochtendmaan, in plaats van een avondmaan.

Het nut van nutteloos onderzoek. Robbert Dijkgraaf in BNR Denktank

Wat doe je als wetenschapper als je volledig vrij bent in je onderzoekskeuze? Robbert Dijkgraaf vindt die vraag de grootste uitdaging in zijn nieuwe functie als directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton.

Wetenschapsagenda in HoeZo Radio

Marian Joëls over de vraag hoe maakbaar ons brein is. Aanleiding is de KNAW-wetenschapsagenda die afgelopen jaar gepresenteerd is.

Professor Jop Spruit over de vertaling van het Corpus Iuris Civilis

Een kwart eeuw heeft emeritus hoogleraar Rechtsgeschiedenis Jop Spruit gewerkt een de vertaling van Corpus Iuris Civilis: deze teksten over Romeins recht zijn ruim duizend jaar later nog bruikbaar.

Mensenrechten in Europa

'Geen ontwikkeling zonder veiligheid, geen veiligheid zonder ontwikkeling en geen van beiden als er geen respect is voor mensenrechten', is een beroemde uitspraak van Kofi Anan. Toch is er nog te weinig aandacht voor mensenrechten, vindt Antoine Buyse in Hoe?Zo! Radio.

Hart groeien

11-03-2013 Christine Mummery kreeg 2,5 miljoen euro om een kunstmatig mensenhart te kweken. Dit hart kan als model dienen voor medicijnen tegen hartfalen die nu nog niet gemaakt kunnen worden.

Wat is het belang van het Higgs-deeltje? Minisymposium sectie Natuur- en Sterrenkunde

Naar aanleiding van de recente bekendmaking van de 'waarschijnlijke' ontdekking van het Higgs-deeltje organiseerde de sectie Natuur- en Sterrenkunde van de KNAW op 11 januari 2012 een minisymposium over de achtergronden en de gevolgen van deze vondst. Topwetenschappers gingen in op vragen als: Waarom zegt men dat het Higgs-deeltje verantwoordelijk is voor het bestaan van sterren en planeten? Hoe kan zo'n buitengewoon zeldzaam deeltje zo invloedrijk zijn? Hoe zeker is de ontdekking?

KNAW-leden en DJA-lid over kwantumtechnologie, immunotherapie bij kanker en 'De biologie van de economie'

Wetenschappelijke bijeenkomst van de Afdeling Natuurkunde op 28 november 2011.

Understanding and managing complex systems

Op 5 maart 2012 organiseerde de KNAW samen met NWO een symposium over de fundamentele begrippen en toepassingen van de complexiteitswetenschap.

Symposium Critical materials - challenges and opportunities

Dit symposium van 19 december 2011 gaat over de vraag wat de gevolgen zijn van de schaarste en onzekere levering van schaarse elementen voor de geïndustrialiseerde landen, bijvoorbeeld op het gebied van hightech, katalyse en duurzame energie.