Sprookjes van duizend-en-één-nacht slapeloze nachten

Lezing door dr. E.J.W. Van Someren, Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen KNAW

Samenvatting lezing

Slaap is een fascinerende bezigheid. Een derde van ons leven brengen we slapend door. Desondanks hebben we nog steeds geen antwoord op de vraag waarom we slapen, of juist wakker liggen: wel zo’n 10 procent van de mensen heeft last van chronische slapeloosheid. Het betreft hier vooral de wat oudere mensen. In deze korte lezing worden een aantal voorbeelden gegeven van het onderzoek dat aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen wordt gedaan naar de hersenmechanismen die betrokken zijn bij een verstoorde nachtrust. Het wordt steeds duidelijker dat er vele hersenstructuren van belang zijn bij slaap. En dat heel verschillende stoornissen in corticale en subcorticale structuren toch tot op het eerste gezicht heel vergelijkbare uitingen van slapeloosheid kunnen leiden. Erkennen en herkennen van deze variabiliteit is van groot belang om tot inzicht en behandeling te komen. Om deze reden is zojuist een groot bevolkingsonderzoek bij goede en slechte slapers gestart, genaamd ‘Het Nederlands Slaap Register’ (www.slaapregister.nl).

Datum lezing: 29 maart 2010

icon_audio.gifBeluister deze lezing (mp3)