Symposium Critical materials - challenges and opportunities

Dit symposium van 19 december 2011 gaat over de vraag wat de gevolgen zijn van de schaarste en onzekere levering van schaarse elementen voor de geïndustrialiseerde landen, bijvoorbeeld op het gebied van hightech, katalyse en duurzame energie.

Dankzij ontwikkelingen in wetenschap en innovatie hebben commerciële producten geprofiteerd van de introductie van functionele materialen, die schaarse elementen bevatten zoals lithium, platina en zeldzame aarden (La, Nd, Dy, Tb, enz.). De mineralen waaruit deze elementen worden gewonnen, zijn soms alleen in bepaalde geografische gebieden aanwezig of worden op niet-duurzame wijze geëxploiteerd.

Tijdens dit symposium zal worden gesproken over de kansen en uitdagingen voor de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. 

Inleiding (mp3) door prof. dr. Robbert Dijkgraaf, president KNAW

Inleiding (mp3) door prof. dr. Theo Rasing, hoogleraar spectroscopie van vaste stoffen en grensvlakken van het Institute for Molecules and Materials (IMM), Radboud Universiteit Nijmegen

Kort debat (mp3) met prof. dr. Andries Meijerink, hoogleraar vaste stof chemie , Universiteit Utrecht en

prof. dr. Gerd Junne (mp3), hoogleraar international relations, Universiteit van Amsterdam

De BV Nederland (mp3), met Dr. Ton Bastein, programmaleider grondstoffenschaarste TNO over de gevolgen voor de BV Nederland en Universiteiten en de problemen op lange termijn

Implicaties voor de chemische industrie (mp3) met prof. dr. Koop Lammertsma, hoogleraar scheikunde, Vrije Universiteit en

dr. Alain Rollat (mp3), Rhodia Europe

Duurzaamheid, energie en milieu (mp3) met prof. dr. Gert Jan Kramer, hoogleraar duurzame energie, Universiteit Leiden en

prof. dr. Ben Feringa (mp3), hoogleraar organische chemie, Rijksuniversiteit Groningen over biobased economie

Kritische materialen en implicaties voor politiek en economie (mp3) met prof. dr. Mansoob Murshed, Professor of the Economies of Conflict and Peace at the Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

Planeet Aarde: een betrouwbare leverancier van zeldzame waren? (mp3) Met dr. Manfred van Bergen, geochemie en petrologie aardwetenschappen, Universiteit Utrecht