Symposium 'Licht in het museum'

Kunstenaars, kunsthistorici, restauratoren, architecten en lichtdeskundigen gingen op 30 mei 2012  met elkaar in gesprek over het gebruik van licht in musea en bij tentoonstellingen. Hoe bepaalt de architectuur van een museum het omgaan met licht?

Welke invloed heeft licht op onze perceptie van kunstwerken: zien we de Nachtwacht beter nu er LED-lampen op zijn gericht? Hoe staat het met de kennis over licht? Wat zijn de ontwikkelingen in de lichtindustrie?

Opening door Carel Blotkamp, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis Vrije Universiteit.

Geluidsopname

Inleiding door Mick Eekhout, hoogleraar productontwikkeling Technische Universiteit Delft: Museumarchitectuur en licht.

Geluidsopname

Lezing door Hans van Heeswijk, architect: Hollands licht.

Geluidsopname

Lezing door Rienk Visser, verlichtingsontwerper: Functie en effecten van daglicht en kunstlicht in musea en expositieruimten.

Geluidsopname

Interview met Peter Struycken, beeldend kunstenaar, door Carel Blotkamp.

Geluidsopname

Lezing door Ysbrand Hummelen, senior restaurator-onderzoeker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Schilderkunst en omgevingslicht: een scenario.

Geluidsopname

Forumdiscussie tussen sprekers en publiek, onder leiding van Debora Meijers, universitair hoofddocent kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam.

Geluidsopname