Toxicologie, een vak apart

Lezing door prof. dr. ir. Ivonne M.C.M. Rietjens, hoogleraar Toxicologie, Wageningen Universiteit

Ivonne RietjensZijn voedseladditieven gevaarlijk? Is natuurlijk gezond? Veroorzaken dioxinen kanker? Hoe giftig is giftig? Is chemisch gevaarlijk en natuurlijk veilig? Moeten we geen druiven meer eten vanwege het gebruik van pesticiden? Moeten we voedingssupplementen met antioxidanten nemen om langer gezond te blijven? Zijn nanodeeltjes in de voeding gevaarlijk?

Allemaal vragen die de consument bezighouden en die aangeven dat voeding en gezondheid volop in de belangstelling staan. Ook televisie en kranten komen veelvuldig met berichten over schadelijke stoffen in onze voeding, zoals blijkt uit krantenkoppen als 'De kleurduivel is terug' en 'Alleen geen appel is onbespoten'.

Wat is waar en onwaar van al deze verhalen? De taak van het vakgebied toxicologie is onderzoek te doen naar schadelijke effecten op de gezondheid van mens en milieu van stoffen in onze voeding en in de leefomgeving. Naast deze wetenschappelijke onderzoekstaak is het tevens de taak van toxicologen om op basis van deze kennis gezondheid- en milieurisico’s van chemische stoffen te evalueren en vervolgens overheden, bedrijfsleven en consumenten te adviseren. Dat maakt toxicologie een vak apart.

In de lezing zal worden ingegaan op het onderzoek dat binnen de leerstoelgroep Toxicologie van Wageningen Universiteit gebeurt op het gebied van de voedingstoxicologie, en met name het onderzoek naar de risico’s en risico-evaluatie van natuurlijke toxinen en functionele voedingsingrediënten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zogenoemde physiologically based kinetic (PBK) and dynamic (PBD) modelling, waarbij op basis van in vitro- en in silico benaderingen de lotgevallen van stoffen in het lichaam (in vivo) kunnen worden beschreven en voorspeld. Deze benadering is niet alleen van belang voor een betere evaluatie van de risico’s van stoffen, maar tevens voor het ontwikkelen van alternatieven voor de in regelgeving nog altijd voorgeschreven dierproeven ten behoeve van de veiligheidsevaluatie van bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen, voedseladditieven en bestrijdingsmiddelen.

Datum lezing: 29 november 2010

icon_audio.gifGeluidsbestand van de lezing