'Understanding Life': topwetenschappers werken samen aan radicaal andere aanpak van kankeronderzoek

Tijdens een unieke samenkomst van tachtig topwetenschappers van over de hele wereld is besloten gezamenlijk het hoofd te bieden aan een groeiend probleem: een steeds groter wordende groep kankerpatiënten enerzijds en het gebrek aan effectieve behandelmethoden anderzijds.

De aanwezige wetenschappers onderschreven de noodzaak om nieuwe wegen in te slaan en te zoek en naar intensieve samenwerking op het gebied van kankeronderzoek. Huidige problemen als onderlinge competitie, eigendom van data en overregulering moeten worden overwonnen door het stimuleren van data-uitwisseling, standaardisatie en een actievere rol voor de kankerpatiënt. De aanwezigen legden de basis voor vier programma's die de ziekte kanker binnen tien jaar tot een controleerbare ziekte moeten maken. Een van de belangrijkste resultaten is het 'personalized cancer medicine 2.0': de ontwikkeling van een platform voor open innovatie waar artsen, patiënten en wetenschappers kunnen samenwerken aan betere screening, diagnoses en behandelingen.

De conferentie is een initiatief van de stiching Inspire2Live en werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandsche Bank (DNB).