Vrijheid van onderzoek en publiceren

Moeten wetenschappers geheel vrij zijn in het doen van onderzoek en het publiceren erover? Mag, of moet zelfs alle wetenschappelijke kennis openbaar worden gemaakt? Zijn er grenzen, en zo ja, welke dan, en hoe worden die bepaald? Is dat eigenlijk wel mogelijk of werkt dat juist averechts?

Over deze en andere vragen rond vrijheid van onderzoek en publiceren gingen op 23 april 2012 Ron Fouchier, bijzonder hoogleraar moleculaire virologie, Erasmus MC Rotterdam en Ben Ale, hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding aan de TU Delft, met elkaar in debat.

De beroering rond het onderzoek van Fouchier c.s. naar het griepvirus H5N1, publicatiebeperkingen bij toptijdschriften en de bemoeienis van overheden, roepen fundamentele vragen op over vrijheid van onderzoek en publiceren. De beantwoording daarvan is zowel voor de maatschappij in het algemeen als voor de wetenschap in het bijzonder van groot belang.

Inleiding door André Knottnerus

Geluidsopname

Lezing door Ron Fouchier, bijzonder hoogleraar moleculaire virologie, Erasmus MC Rotterdam

Geluidsopname

Presentatie

Samenvatting

Lezing door Ben Ale, hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding aan de TU Delft

Geluidsopname

Presentatie

Samenvatting

Lezing door Marianne Donker, directeur Publieke Gezondheid, ministerie van VWS

Geluidsopname

Debat met de zaal onder leiding van Jaap Verweij, hoogleraar oncologie, Erasmus MC Rotterdam

Vragen debat

Geluidsopname deel I

Geluidsopname deel II