Aafke Hulk nieuwe directeur NIAS-KNAW

4 juni 2011

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft prof. dr. Aafke Hulk benoemd tot nieuwe rector/directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) in Wassenaar. Het NIAS is een van de 19 onderzoeksinstituten van de KNAW. Mevrouw Hulk zal vanaf 1 augustus 2010 in haar nieuwe functie werkzaam zijn.

Per 1 augustus 2010 treedt prof. dr. Aafke Hulk (1952) aan als rector/directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). Zij volgt in deze functie prof. Wim Blockmans op. Mevrouw Hulk kiest voor het NIAS vanwege de mogelijkheid die het haar biedt interdisciplinair onderzoek op het gebeid van de alfa- en gammawetenschappen te stimuleren. Ook ziet zij uit naar de samenwerking met getalenteerde onderzoekers uit binnen- en buitenland die gebruikmaken van de faciliteiten die het NIAS hen kan bieden. De benoeming van Aafke Hulk past in het beleid van de KNAW om meer vrouwen in topfuncties aan te stellen. Daartoe ondertekende de Akademie onlangs het Charter Talent naar de Top.

Aafke Hulk is hoogleraar Franse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek spitst zich de laatste jaren toe op de taalkundige aspecten van vroege meertaligheid bij kinderen. Daarnaast bekleedt zij verschillende bestuurlijke functies. Zo maakte ze vijf jaar deel uit van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), is ze bestuurslid van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en was ze decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA. In de toekomst zal zij wat betreft haar onderzoek bij de UvA betrokken blijven.

Over het NIAS

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) bevordert hoogwaardig onderzoek op het gebied van de geestes- en sociale wetenschappen en de internationalisering daarvan. Jaarlijks stelt het NIAS daartoe onderzoeksfaciliteiten ter beschikking aan ruim vijftig vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland. Daarnaast heeft het NIAS enkele multidisciplinaire thematische onderzoeksprogramma's, waaraan zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoekers deelnemen. Zie voor meer informatie de website van het NIAS.

Over de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, het geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Bovendien is zij verantwoordelijk voor negentien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten. De KNAW geldt daarmee als de autoriteit voor en van de Nederlandse wetenschap.