Academische Jaarprijs stopt na acht succesvolle edities

25 februari 2014

De Academische Jaarprijs, een jaarlijkse prijs waarmee onderzoekers een communicatieproject konden realiseren, houdt per 2014 op te bestaan. Het besluit is ingegeven door behoefte aan vernieuwing en afnemende financiële mogelijkheden. 

De Academische Jaarprijs is in 2005 ingesteld om wetenschappelijk onderzoekers en promovendi te motiveren om samen met studenten een breed publiek en/of specifieke doelgroepen actief te interesseren voor onderzoek. In de afgelopen acht jaar deden vele onderzoeksteams mee. De acht teams, die de prijs wonnen, ontvingen elk 100.000 euro om hun voorstel te realiseren. De prijs was een initiatief van NWO, NRC, KNAW en VPRO/NTR, die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Stichting Academische Jaarprijs.

De beslissing om de Academische Jaarprijs te beëindigen is onder meer gebaseerd op het feit dat er aanzienlijk meer aandacht is voor wetenschapscommunicatie via diverse media dan acht jaar geleden. Wetenschappers zijn zich meer bewust dat zij zelf een verantwoordelijkheid hebben om over hun onderzoek te communiceren met het brede publiek. Zij weten beter hun weg te vinden naar de media en nemen vaker deel aan publieks- en onderwijsevenementen. Stichting de Academische Jaarprijs vindt de tijd daarom rijp voor andere, meer vernieuwende initiatieven op het gebied van wetenschapscommunicatie. Daarnaast spelen ook financiële aspecten een belangrijke rol. Bezuinigingen bij de samenwerkende organisaties en teruglopende inkomsten via sponsoren maken het moeilijk om de organisatie financieel rond te krijgen.

Het bestuur van de stichting kijkt met trots terug op de spraakmakende communicatieprojecten die de prijs in de afgelopen jaren heeft mogelijk gemaakt.  Zo won in 2012 het team van sterrenkundige Frans Snik met het i-SPEX project waarmee het grote publiek werd opgeroepen om mee te doen aan een landelijke meting van fijn stof met behulp van smartphones. In 2013 won het team van Judy Shamoun Baranes (Biologie, UvA). Dit team gebruikt het prijzengeld om het publiek te enthousiasmeren voor het doen en laten van vogels. Belangstellenden kunnen als veldmedewerker een bijdrage leveren aan het onderzoek. Daartoe is een GPS-rugzakje ontwikkeld, een zogenaamde logger, waarmee van minuut tot minuut het gedrag van een individuele vogel kan worden gevolgd.