Adrian Hamers wint de Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor ruimtewetenschappen

8 oktober 2018

Adrian Hamers heeft voor zijn proefschrift over het nauwkeurig berekenen van de evolutie van meervoudige ster- en planeetsystemen de Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor ruimtewetenschappen 2018 gewonnen.

Marjan Hammersma, secretaris-generaal OCW, overhandigde op 8 oktober 2018 de prijs voor het onderzoek waarop Adrian Hamers in 2016 promoveerde aan de Universiteit Leiden. 'Het proefschrift is bijzonder goed geschreven, het is aantoonbaar baanbrekend en zal ongetwijfeld jarenlang veel impact hebben,' aldus juryvoorzitter Amina Helmi, in 2004 zelf prijswinnaar in dit wetenschapsgebied. De prijs, een bronzen beeld en een geldbedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt in de Oude Kerk te Voorburg.

20181008-christiaan-hugensprijs-adrian-hamers-fotomichelgroen-460V.l.nr. Marjan van Loon (voorzitter bestuur Stichting Christiaan Huygensprijs), Adrian Hamers (prijswinnaar), Marjan Hammersma (secretaris-generaal OCW), foto Michel Groen

Adrian Hamers

Adrian Sven Hamers (27 december 1988, Utrecht) promoveerde op 21 juni 2016 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Hierarchical Systems. Promotores waren Simon Portegies Zwart (Universiteit Leiden) en Hagai Perets (Israel Institute of Technology). Hamers is postdoctoral fellow (member) bij het Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, Verenigde Staten. Hij studeerde in 2012 cum laude af in Astronomy & Space Research aan de Universiteit Utrecht en behaalde daarvoor zijn bachelor aan diezelfde universiteit.

Juryoordeel

De jury was van oordeel dat Hamers 'in zijn proefschrift fundamentele problemen in overschrijdende gebieden binnen de dynamica van astronomische systemen adresseert.'

Naast een enorme hoeveelheid origineel werk, heeft het proefschrift een zeldzame diepgang en karakteriseert het zich door de breedte. Het werk bestrijkt voorspellingen over het aantal supernova (Type 1a) tot de vorming van hete Jupiter-achtige planetenstelsels. 'Een dergelijke combinatie van uitzonderlijke hoge kwaliteit, breedte, diepgang en productiviteit is uiterst zeldzaam,' aldus de jury.

Eervolle vermeldingen

  • Tjalling de Haas voor zijn dissertatie: Life, death and revival of debris-flow fans on Earth and Mars: fan dynamics and climate inferences (5 februari 2016, Universiteit Utrecht). In zijn onderzoek past Tjalling kennis uit de geologie toe op onderzoek naar de planeet Mars. Middels deze interdisciplinaire connectie kunnen wij nu meer begrijpen van de geologie van planeten en hoe die per planeet verschilt. De inzichten die hij hiermee heeft opgedaan zijn relevant voor de gehele astronomie.
  • Nienke van der Marel voor haar dissertatie: Mind the Gap: Gas and Dust in Planet-forming Disks (29 september 2015, Universiteit Leiden). Nienke’s onderzoek richt zich op roterende gas- en stofschijven rondom jonge sterren, die de oorsprong van planeten vormen. Haar grote ontdekking betreft het eerste aantoonbare bewijs van een grote dust trap waarin planetesimalen (de bouwstenen van planeten) kunnen groeien. Daarmee heeft zij ‘het era van observationele planeetvorming’ ontsloten.

De jury

De jury wordt jaarlijks samengesteld door de KNAW. Voorzitter was Amina Helmi hoogleraar dynamica, structuur en vorming van de Melkweg aan de Rijksuniversiteit Groningen. De overige leden waren Henny Lamers, emeritus hoogleraar astronomie en ruimte-onderzoek en Jason Hessels, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam.

Over de Christiaan Huygens wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die met zijn of haar promotieonderzoek een belangrijke bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd, met oog voor de maatschappelijke relevantie. Bij toerbeurt staat een van de gebieden centraal die zich mede door het werk van Christiaan Huygens (1629-1695) hebben kunnen ontwikkelen: wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde.

Ondersteuning

Het werk van de stichting wordt actief ondersteund door AEGON, Shell, ASML en TNO, organisaties die affiniteit hebben met het werk van Christiaan Huygens en de wetenschapsgebieden waarin hij excelleerde.