Akademie kiest 27 nieuwe leden

17 mei 2010

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft 27 nieuwe leden gekozen. Verkiezing vindt jaarlijks plaats op grond van wetenschappelijke prestaties, op voorspraak van de wetenschappelijke gemeenschap.

Leden van de Akademie zijn vooraanstaande wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijk onderzoek. De nieuwe Akademieleden worden op maandag 13 september geïnstalleerd.

De nieuwe leden zijn:

Afdeling Letterkunde (geesteswetenschappen, rechtswetenschappen, gedragswetenschappen en maatschappijwetenschappen)

 • Prof. dr. mr. Catrien Bijleveld (1958), hoogleraar Criminologie Vrije Universiteit en onderzoeker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
 • Prof. dr. José van Dijck (1960), hoogleraar Media en Cultuur en decaan Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Stan Gielen (1952), hoogleraar Biofysica en wetenschappelijk directeur Donders Centre for Neuroscience, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. mr. Ivo Giesen (1972), hoogleraar Privaatrecht, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. Maria Grever ( 1953), hoogleraar Theorie en methoden van de maatschappijgeschiedenis en directeur Center for Historical Culture, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. dr. Albert de Jong (1966), hoogleraar Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Maarten Mous (1955), hoogleraar Afrikaanse Taalkunde, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Koen Ottenheym (1960), hoogleraar Geschiedenis van de bouwkunst, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. ir. Hans van der Plicht (1951), bijzonder hoogleraar Isotopen Archeologie, Universiteit Leiden; bijzonder hoogleraar Isotopen Chronologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. mr. drs. Carla Sieburgh (1969), hoogleraar Burgerlijk Recht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten hiervan, Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Prof. dr. Jan Smits (1967), hoogleraar Europees Privaatrecht en Rechtsvergelijking, Universiteit van Tilburg
 • Prof. dr. Luc Soete (1950), directeur UNU-Merit en hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. Jan Theeuwes (1960), hoogleraar Cognitieve Psychologie, Vrije Universiteit
 • Prof. dr. Pauline Westerman (1957), hoogleraar Rechtsfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Kitty Zijlmans (1955), hoogleraar Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de nieuwste tijd, Universiteit Leiden


Afdeling Natuurkunde (wiskundige en natuurkundige wetenschappen, levenswetenschappen en technische wetenschappen)

 • Prof. dr. ir. Hein de Baar (1949), hoogleraar oceanografie Rijksuniversiteit Groningen; senior onderzoeker Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
 • Prof. dr. Jos Beijnen (1956), hoogleraar farmacie Universiteit Utrecht; ziekenhuisapotheker Slotervaartziekenhuis en Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam
 • Prof. dr. Ton Bisseling (1952), hoogleraar moleculaire biologie, Wageningen UR
 • Prof. dr. Dirk Jan Broer (1950), hoogleraar polymeertechnologie; TU Eindhoven
 • Prof. dr. Piet Gros (1962), hoogleraar scheikunde, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. Jan Pieter Hogendijk (1955), hoogleraar geschiedenis van de wiskunde, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. ir. Mike Jetten (1962), hoogleraar ecologische microbiologie Radboud Universiteit Nijmegen, bijzonder hoogleraar milieumicrobiologie TU Delft
 • Prof. dr. Marjo van der Knaap (1958), hoogleraar kinderneurologie, VUmc; hoogleraar klinische neurowetenschappen, Vrije Universiteit
 • Prof. dr. Christine Mummery (1953), hoogleraar ontwikkelingsbiologie Universiteit Leiden; Hoofd Afdeling Anatomie en Embryologie LUMC
 • Prof. dr. Thomas Palstra (1958), hoogleraar scheikunde, Rijksuniversiteit Groningen; directeur Zernike Institute for Advanced Materials
 • Prof. dr. Theo Rasing (1953), hoogleraar natuurkunde, Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Prof. dr. Ivonne Rietjens (1958), hoogleraar toxicologie, Wageningen UR.

Voor een overzicht van alle leden van de KNAW, klik hier.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, het geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Bovendien is zij verantwoordelijk voor negentien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten. De KNAW geldt daarmee als de autoriteit voor en van de Nederlandse wetenschap.

Voor meer informatie

Afdeling Communicatie
Telefoon 020 551 0733
E-mail communicatie@bureau.knaw.nl