Akademiepenning voor Robert-Jan Smits

20 maart 2017

Robert-Jan Smits, directeur-generaal Onderzoek en innovatie van de Europese Commissie, ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De KNAW reikt de prijs eens in de twee jaar uit aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de Nederlandse wetenschap. De prijsuitreiking is op maandagmiddag 29 mei 2017 in Amsterdam.

Architect van ambitieus beleid

Robert-Jan Smits ontvangt de prijs als erkenning voor zijn niet aflatende inzet voor het onderzoek- en innovatiebeleid van de Europese Unie. Die inzet is zowel zichtbaar in de vormgeving van dat beleid als in het ambitieniveau ervan. Als rechterhand van de successieve Eurocommissarissen voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap heeft hij gedurende bijna drie decennia een hoofdrol gespeeld bij de ontwikkeling en verwerkelijking van onder andere Horizon2020, de European Research Council, de Europese Onderzoeksruimte (ERA) en het European Strategy Forum on Research Infrastructures.

Zijn visie, doorzettingsvermogen en de onder zijn leiding bereikte resultaten maken Robert-Jan Smits tot een logische laureaat van de Akademiepenning. Juryvoorzitter Ben Feringa: 'Robert-Jan Smits zet zich al zijn hele carrière op unieke wijze in voor het Europese onderzoekslandschap. Hij is een soort verkeersregelaar op het kruispunt van vier wegen: de Nederlandse wetenschap, de Europese wetenschap, de Nederlandse politiek en de Europese politiek.'

Foto Artur Eranosian

Over Robert-Jan Smits

Robert-Jan Smits (1958) studeerde aan de Universiteit Utrecht, aan het Institut Universitaire d’Hautes Études Internationales in Zwitserland en aan de Fletcher School of Law & Diplomacy in de Verenigde Staten. Na zijn studies werkte hij enkele jaren voor het ministerie van Economische Zaken. In 1989 vertrok Smits naar de Europese Commissie in Brussel. Sinds 2010 is hij directeur-generaal van het DG Onderzoek en innovatie. Smits stond onder andere aan de basis van Horizon2020. Dat is het grootste onderzoeksprogramma ter wereld (80 miljard euro voor de jaren 2014 tot en met 2020).

In 2016 ontving Smits de allereerste oeuvreprijs van EuroScience, de Europese vereniging voor het bevorderen van wetenschap en technologie. Vanuit verschillende posities in de Europese Unie heeft Smits een essentiële bijdrage geleverd aan het positioneren van de Europese wetenschap. Zijn invloed op het politieke debat over wetenschap is substantieel. Robert-Jan Smits toont zich altijd bereid om zijn heldere visie, ook op wetenschap in Nederland, te verwoorden.

Over de Akademiepenning

De Akademiepenning wordt eens in de twee jaar toegekend aan personen die zich in Nederland verdienstelijk hebben gemaakt voor de bloei van de wetenschap in ruime zin. De juryvoorzitter van de Akademiepenning 2016 is KNAW-bestuurslid Ben Feringa. Verder bestaat de jury uit de KNAW-leden Ferry Breedveld, Birgit Meyer, Ingrid Tieken-Boon van Ostade en Ton van der Steen. Eerdere winnaars van de Akademiepenning zijn onder anderen Alexander Rinnooy Kan, Emmo Meijer en Paul Schnabel.