ALLEA: Nog bredere uitzonderingsregels voor tekst- en datamining hard nodig

15 november 2017

De ‘Permanent Working Group Intellectual Property Rights’ van ALLEA pleit voor bredere uitzonderingsregels voor tekst- en datamining in het voorstel voor de Europese Richtlijn inzake auteursrechten in de ‘digital single market’.

ALLEA, de Europese federatie van academies van wetenschappen, pleit in een onlangs gepubliceerde verklaring voor bredere uitzonderingsregels voor tekst- en datamining in het voorstel voor de Europese Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale geharmoniseerde markt. Het door de Permanent Working Group Intellectual Property Rights van ALLEA opgestelde advies vormt een reactie op het voorstel voor de Richtlijn van de Europese Commissie inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. Dit voorstel wordt op dit moment behandeld door de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Eind november 2017 zal het Europees Parlement over de richtlijn stemmen.

Over ALLEA (All European Academies)

ALLEA, de Europese federatie van academies van wetenschappen, is opgericht in 1994. Op dit moment zijn er 59 academies aangesloten in ruim veertig landen die zijn aangesloten bij de Raad van Europa. Deze lidorganisaties, waaronder de KNAW,  treden op als wetenschappelijke genootschappen, denktanks en onderzoekscentra. De leden zijn onafhankelijke organisaties van topwetenschappers uit alle takken van de natuur­-, sociale en geesteswetenschappen. ALLEA biedt zo toegang tot unieke intellectuele excellentie, ervaring en expertise. In de Permanent Working Group Intellectual Property Rights van ALLEA neemt Bernt Hugenholtz namens de KNAW deel.

Meer informatie

Persbericht website ALLEA (Engels)

Statement (pdf)