Persbericht IISG-KNAW

Archief Marx en Engels volledig online beschikbaar

11 augustus 2015

Vanaf vandaag zijn de papieren van Karl Marx en Friedrich Engels gratis en in hun geheel te bekijken via de cataloguswebsite van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW).

Historische sensatie

De geschriften van Marx en Engels behoren tot de invloedrijkste in de wereldgeschiedenis. In de twintigste eeuw werd een groot deel van de wereld geregeerd door regimes die zich Marxistisch noemden en de papieren spelen nog altijd een belangrijke rol in het denken over kapitalisme, arbeid, economische crises en revoluties. Het Communistisch Manifest is in bijna alle talen vertaald.

Voor veel mensen zal het een historische sensatie zijn de originele documenten onder ogen te krijgen - al is ze lézen voorbehouden aan de echte doorzetters, want met name het handschrift van Marx is extreem priegelig.

Door de gedigitaliseerde documenten kan worden gebladerd en ieder stuk kan full screen worden bekeken. Alles kan als pdf worden gedownload en geprint. Kijk op socialhistory.org voor meer informatie.

'Marx and Engels at the Neue Rheinische Zeitung', design E. Sapiro, BG C4/356

Over het Marx-Engels Archief

Het Marx-Engels archief wordt sinds 1938 door het IISG bewaard. Naast manuscripten en persoonlijke documenten - waaronder brieven van Marx’ vrouw Jenny Marx-Von Westphalen en correspondentie met de Nederlandse familie Philips - bevat het 5.6 meter tellende archief de enige overgebleven handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest (1848) en de eerste druk van Das Kapital (deel 1, 1867) met opmerkingen van Marx in de kantlijn. In juni 2013 werden deze documenten opgenomen in het Memory of the World Register van UNESCO.

De digitalisering van dit archief vond plaats binnen een grootschalige project waarin de archieven die in de jaren dertig door het IISG zijn verworven, worden gedigitaliseerd. Eerder kwamen de archieven van onder andere Michail Bakunin, Lev Trotsky Louise Michel online.

Marx-Engels documenten in het echt zien?

Ter ere van de digitalisering organiseert het IISG op 28 augustus  een speciale rondleiding ‘Marx achter de schermen’. U krijgt zelden vertoonde documenten uit het Marx-Engels Archief te zien en u komt meer te weten over de turbulente geschiedenis van deze collectie. De rondleiding worden gegeven door Marien van der Heijden, hoofd collectievorming van het IISG. Tijd: 11.00 tot 12.30 uur. Kijk op socialhistory.org voor meer informatie.

Over het IISG

Werk en arbeidsverhoudingen bepalen ons leven in hoge mate. Daarom onderzoekt het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) hoe deze verhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Om dit historisch onderzoek te kunnen verrichten en andere onderzoekers te faciliteren, verzamelen we archieven en data op mondiale schaal. Het IISG is opgericht in 1935 en is een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis.
Sinds 1979 is het IISG een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De (soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van – of in bruikleen afgestaan aan – de onafhankelijke Stichting IISG.


Logo IISG