Artist in residence in Rome: Rini Hurkmans

29 mei 2019

Rini Hurkmans wordt in september 2019 de artist in residence in het Koninklijke Nederlands Instituut in Rome. Dit doet zij met financiële steun van de Akademie van Kunsten. Rini Hurkmans zal als beeldend kunstenaar de creativiteit bevorderen die ook de wetenschappers daar voor hun werk gebruiken. Over en weer kunnen zij elkaar inspireren.

Michelangelo’s Pietà als aanleiding

Hurkmans wil in Rome gaan werken aan een nieuwe installatie met als werktitel Pietà, a Reconsideration of the Gesture. Uitgangspunt voor die installatie is de Pietà (1499) van Michelangelo en wat daarmee gebeurd is. In 1972 werd het beeld met een hamer deels verwoest door de geoloog Laszlo Toth. Hij verbrijzelde de linkerarm – en daarmee de uitnodiging tot engagement. Hurkmans vond begin jaren 1990 een persfoto van die gebeurtenis. Deze foto toont zowel het beeld, de Pietà, en de aanvaller Toth als slachtoffer. Die dualiteit is sindsdien een inspiratie geweest voor veel van Hurkmans’ werk.

Na de aanval is het beeld zo onzichtbaar mogelijk gerestaureerd. Daardoor is een belangrijk deel van de geschiedenis van het beeld uitgewist. De Pietà wordt nu getoond achter een glazen beveiligingswand, een bescherming tegen de permanente toeloop van toeristen. Het is nu onmogelijk om dichtbij en/of rond het beeld te lopen. Het is paradoxaal dat een beeld dat oproept tot het overdenken van ethische vraagstukken, o.a. recht en onrecht, kwetsbaarheid en kracht, dader en slachtoffer, zelf nu tegen een aanslag beschermd wordt of moet worden.

Hurkmans wil in Rome de gelaagdheid van de persfoto, de restauratie, het uitwissen van geschiedenis, de uitnodiging tot engagement en de invloed van het massatoerisme verder onderzoeken, uitwerken en vormgeven in een installatie en publicatie.

Over Rini Hurkmans

Rini Hurkmans werkt als beeldend kunstenaar met het thema’s verlies, ethiek en politiek. Haar werk is tentoongesteld in vele galerieën en musea, zoals Galerie Lumen Travo, Amsterdam; Stedelijk Museum Amsterdam; The Merchant House, Amsterdam; Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch; Museum Catharijneconvent, Utrecht; Stedelijk Museum, Schiedam; Outdoor projects in the Tuileries gardens, Musée du Louvre, Parijs; Peter Freeman Gallery, Parijs; Sonsbeek 2008: Grandeur, Arnhem; Femme(s), Art of the World, Genève; Huis Marseille, Amsterdam; Museum of Latin American Art, La Plata, Argentinië; Holly Solomon Gallery, New York; Snug Harbor Cultural Center, Staten Island, New York; Gallery M&R Fricke, Düsseldorf; P.S. 1 Museum, New York. Haar werk is te vinden in prominente collecties in binnen- en buitenland, waar zij ook belangrijke werken in de publieke ruimte realiseerde.

Als initiator van het conceptuele kunstwerk Vlag van Compassie, was ze de drijvende kracht achter het boek Compassion. A Paradox in Art and Society (Valiz, 2017). Verder organiseert Hurkmans ronde-tafeldiscussies en ontmoetingen tussen internationale studenten, kunstenaars, curatoren en wetenschappers. Ze is sinds 1990 mentor en docent aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
Rini Hurkmans woont en werkt in Amsterdam en Frankrijk.

Over de Akademie van Kunsten

Logo Akademie van KunstenDe Akademie van Kunsten is een onderdeel van de KNAW en is in 2014 opgericht. Zij heeft 50 leden. De Akademie van Kunsten is de plek voor debat over de waarde van kunst in de samenleving en over de relatie tussen kunst en wetenschap. De Akademie van Kunsten bestaat uit leden die uit de hele breedte van de kunsten afkomstig zijn. Zij heeft tot doel het vertolken van de stem van de kunsten in de Nederlandse samenleving en het bevorderen van de interacties tussen wetenschap en kunst.

Over het KNIR

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome is een te Rome gevestigde wetenschappelijke instelling die tot taak heeft het Nederlands universitair onderwijs en onderzoek te bevorderen, door eigen activiteiten te ontplooien dan wel door activiteiten van anderen te faciliteren en/of te ondersteunen. Als grootste en oudste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) is het KNIR eigendom van zes Nederlandse universiteiten (UvA, RUG, UL, RU, UU, VU).

Foto Rini Hurkmans, Hans Scholten