Beijerinck Virologie Prijs voor onderzoek naar hepatitis C en Beijerinck Premie voor onderzoek naar virusevolutie

26 januari 2021

Ralf Bartenschlager krijgt de M.W. Beijerinck Virologie Prijs van de KNAW voor zijn bijdragen aan de strijd tegen hepatitis C. Hij krijgt de prijs van 35.000 euro en een medaille uitgereikt op het Dutch Annual Virology Symposium op 5 maart 2021. Daar ontvangt ook viroloog Sebastian Lequime de Beijerinck Premie (25.000 euro) voor jonge virologen.

Beijerinck Virologie Prijs

Ralf Bartenschlagers werk staat aan de basis van alle huidige medicijnen tegen hepatitis C. Om het virus in het lab op te kweken, ontwikkelde hij een methode die wetenschappers sindsdien gebruiken om hepatitis C te bestuderen, en om antivirale middelen te testen. Dit leidde tot baanbrekende nieuwe benaderingen in de behandeling van chronische leverinfecties.

Bartenschlager bestudeert momenteel ook andere virussen, waaronder de coronavirussen. Hij gebruikt de nieuwste beeldtechnieken om in kaart te brengen hoe deze virussen zich vermeerderen. Ook onderzoekt hij de wapenwedloop tussen virus en het afweersysteem van de gastheer. Verder onderzoekt hij hoe antivirale therapieën werken, en hoe gastheren resistent worden tegen deze therapieën.

De jury roemt Bartenschlager als inspirator voor de jongere generatie onderzoekers. Hij adviseert en begeleidt een groot aantal studenten. Ook heeft hij diverse studierichtingen opgezet, waarvan hij tevens coördinator is. Een aantal van zijn pupillen heeft inmiddels zelf een indrukwekkende carrière opgebouwd.

Bartenschlager (1958) is hoogleraar en hoofd van de afdeling Moleculaire virologie van de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, en is hoofd van de divisie Virus-geassocieerde kanker van het German Cancer Research Center.

Beijerinck Premie

Sebastian Lequime ontvangt dit jaar de Beijerinck Premie voor zijn onderzoek naar virusevolutie. In het erfelijk materiaal van virussen zoekt hij naar aanwijzingen die vertellen waar ze vandaan komen en hoe ze zich verspreiden. Hij richt zich speciaal op virussen die worden overgebracht door insecten en teken, en op virussen die bacteriën infecteren. Lequime doet naast zijn onderzoek ook veel aan outreach. Zo werkt hij mee aan YouTube-kanaal Vir(Ev)o, dat de basisbegrippen van virusevolutie en moleculaire epidemiologie uitlegt.

Lequime (1988) is Assistant Professor aan het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Uitreiking en Beijerinck Lecture

De KNAW Beijerinckprijzen worden op 5 maart 2021 uitgereikt na afloop van het Dutch Annual Virology Symposium (DAVS). Ralf Bartenschlager zal hier de Beijerinck Lecture uitspreken en ook Sebastian Lequime en Jelke Fros, winnaar van de Beijerinck Premie 2020, zullen een korte voordracht houden over hun werk. Kijk voor meer informatie op de KNAW-website.