Beijerinckprijzen voor grieponderzoekers

18 december 2014

Peter Palese, grondlegger van het moderne influenzaonderzoek, krijgt de Beijerinck Virologie Prijs (35.000 euro) van de KNAW. Palese is hoofd van de afdeling microbiologie van de Mount Sinai School of Medicine in New York. Daarnaast kent de KNAW dit jaar de Beijerinck Premie (25.000 euro) toe aan Debby van Riel van het Erasmus MC, die onderzoek doet naar de manier waarop griepvirussen via de reukzenuw in onze hersenen terecht kunnen komen.

Beijerinck Virologie Prijs

De van oorsprong Oostenrijkse Peter Palese (1946) kan worden beschouwd als de founding father van het moderne onderzoek naar griepvirussen. Hij doet onderzoek naar de manier waarop virussen zich vermenigvuldigen, en hoe ze mensen en dieren precies ziek maken.
Peter Palese bracht als eerste de verschillende types influenza genetisch in kaart, en hij legde met zijn onderzoek de basis voor antivirale geneesmiddelen die nu wereldwijd in gebruik zijn. In 1990 ontwikkelde hij als eerste de ‘reverse genetics’-technologie voor griepvirussen. Palese is ook bekend van zijn werk aan het Spaanse griepvirus uit 1918, dat hij samen met zijn collega’s wist te reconstrueren. Zijn meeste recente onderzoek moet leiden tot een universeel griepvaccin dat bescherming biedt bij epidemieën en pandemieën.

Peter Palese studeerde en promoveerde in Wenen, en is sinds 1971 verbonden aan de New Yorkse Mount Sinaï School of Medicine. Op zijn 33ste werd hij er full professor en sindsdien heeft hij een hele nieuwe generatie virusonderzoekers opgeleid.

Beijerinck Premie

De Beijerinck Premie, bestemd voor een jonge onderzoeker op het gebied van de virologie aan een Nederlandse universiteit, gaat dit jaar naar Debby van Riel (1976), die met een VENI-beurs onderzoek doet bij de afdeling Viroscience van het Erasmus MC. Griepvirussen uit de neusholte gebruiken de reukzenuw als shortcut naar de hersenen, waar ze ontstekingen kunnen veroorzaken. Debby van Riel bekijkt hoe die virussen dat doen, en hoe ze zich in de hersenen vermenigvuldigen. Bovendien onderzoekt ze of die route via de reukzenuw geblokkeerd kan worden.

Uitreiking

De Beijerinckprijzen worden vrijdagmiddag 6 maart 2015 uitgereikt tijdens het Dutch Annual Virology Symposium, bij de KNAW in Amsterdam. De prijswinnaars houden bij die gelegenheid een korte lezing.

Over de Beijerinckprijzen

De Beijerinckprijzen zijn ingesteld door de Stichting M.W. Virologie Fonds. Dat werd dankzij een legaat aan de KNAW in 1965 opgericht ter nagedachtenis van Martinus Willem Beijerinck (1851-1931), de ontdekker van het virus.