Beleidsbrief over valorisatie doet recht aan KNAW-advies

19 januari 2017

Vandaag verscheen Wetenschap met impact, de beleidsbrief over valorisatie van staatssecretaris Dekker. De KNAW is verheugd over het positieve effect dat haar advies Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek (2014) heeft gehad op de beleidsvoornemens in de brief. 

Advies over benutting van octrooien

Hoofdconclusies van het advies Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek waren:

  • dat Nederland zich positief onderscheidt ten opzichte van andere waar het gaat om kwantiteit en kwaliteit van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek;
  • dat benutting van wetenschappelijk onderzoek zich veel verder uitstrekt dan louter octrooien en 
  • dat er nog volop ruimte is voor groei, onder andere bij de Knowledge Transfer Offices (KTO’s). 

Adviesaanvraag: het meten van valorisatie

De valorisatiebrief bevat ook een nieuwe adviesvraag aan de KNAW, over het ‘meten’ van valorisatie. De KNAW neemt deze handschoen graag op, in samenwerking met de VSNU en de andere leden van de Kenniscoalitie.

Wetenschap met impact

U vindt de beleidsbrief op de website van het ministerie van OCW.