Benoeming nieuwe algemeen directeur KNAW

12 januari 2021

Het bestuur van de KNAW benoemt Wilma de Koning tot algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij volgt Mieke Zaanen op die per 1 juli 2021 afscheid neemt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wilma de Koning is nu vicevoorzitter van het College van Bestuur van Radboud Universiteit.

Ineke Sluiter, president van de KNAW: ‘Wij prijzen ons met recht gelukkig: met Wilma de Koning verwelkomen wij opnieuw een zeer ervaren bestuurlijke duizendpoot met een groot hart voor de wetenschap. Wij verwachten veel van haar rustige en heldere stijl van leidinggeven, kennis van zaken en moedig leiderschap.'

Wilma de Koning: ‘Ik ben heel blij met deze mooie benoeming en vind het een hele eer dat ik dit mag gaan doen. Het biedt mij de unieke mogelijkheid om de ervaring die ik heb opgedaan in mijn eerdere banen in te zetten bij en voor de KNAW’.

Fotografie Radboud Universiteit/ Dick van Aalst

Over Wilma de Koning

Wilma de Koning (1962) studeerde bedrijfseconomie aan de HEAO in Eindhoven en aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze volgde de postdoctorale opleiding Accountancy in Rotterdam en accountancy en milieu aan de Universiteit van Amsterdam. Werken in en aan het hoger onderwijs en onderzoek vormen een rode draad in haar gevarieerde carrière. Zo was zij onder meer werkzaam als directeur van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg en daarna als secretaris/algemeen directeur van dezelfde universiteit, als lid van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen en sinds 2013 als vicevoorzitter van het College van Bestuur van Radboud Universiteit.

Mieke Zaanen

Mieke Zaanen is sinds 2014 algemeen directeur van de KNAW. Ineke Sluiter: ‘het was geen kleinigheid om iemand te vinden die in de voetsporen van Mieke Zaanen als directeur zou kunnen treden. Door haar veelzijdigheid, overzicht, energie, liefde voor wetenschap en oog voor de mensen in haar organisatie staat de KNAW er uitstekend voor. Het bestuur en ik persoonlijk zijn haar buitengewoon veel dank verschuldigd’.