Bewindslieden reageren op advies 'Bouwen aan Biosecurity'

21 oktober 2015

Op 19 oktober 2015 ontving de Tweede Kamer een reactie op het KNAW-advies Bouwen aan Biosecurity, beoordelen van dual-use-onderzoek (2013) van staatssecretaris Dekker (OCW) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). De staatssecretaris verzocht de KNAW om dit advies naar aanleiding van de brede discussie rond (verbod op) publicatie van het vogelgrieponderzoek van de Rotterdamse viroloog Fouchier (2012).

Belangrijke aanbeveling uit het advies was dat wetenschappers en veiligheidsdeskundigen in een vroeg stadium met elkaar in gesprek moeten kunnen om risico’s af te wegen. Om wetenschappers te kunnen adviseren over mogelijke biosecurity-aspecten van hun onderzoek is deskundigheid op verschillende terreinen nodig: niet alleen wetenschapsinhoudelijk, maar ook op het vlak van laboratoriumveiligheid en (inter-)nationale dreigingsanalyse. De KNAW adviseerde voor dit doel een Adviescommissie Biosecurity bij onderzoek in de levenswetenschappen in te stellen.

In hun reactie onderschrijven de bewindslieden het belang van risicobeoordeling in een vroeg stadium, maar ‘zien geen toegevoegde waarde in een nieuw op te zetten entiteit.‘ De vraagbaakfunctie zou zo dicht mogelijk bij het onderzoek zelf - in de betreffende kennisinstellingen - gerealiseerd moeten worden. Daar werkzame biosafety-functionarissen kunnen ondersteuning krijgen van het Bureau Biosecurity van het RIVM. Daarnaast is het nu al mogelijk via het ministerie van Buitenlandse Zaken zo nodig een risicosondering te laten uitvoeren op biosecurity-vraagstukken. Het ministerie heeft kennis en ervaring in huis over dual-use-goederen, waaronder biologische agentia en onderzoek.

De bewindslieden vinden met de KNAW dat de beoordeling van bioveiligheid op de eerste plaats een zaak is van de onderzoeker en de kennisketen zelf, zoals ook verwoord in de Gedragscode Biosecurity (pdf) In de werksituatie, bij visitaties en zeker in de wetenschappelijke opleidingen moet structureel aandacht worden gegeven aan biosecurity om bewustzijn van veiligheidsrisico’s rond dual use onderzoek te stimuleren.

Downloads