Nieuwsbericht Nederlands Herseninstituut

Blinden weer laten zien

8 januari 2018

Ongeveer veertig miljoen mensen over de hele wereld lijden aan blindheid, in Nederland zijn dat er ongeveer zeventigduizend. Bij sommige van de patiënten werkt het oog nog goed genoeg om eventueel in aanmerking te komen voor een netvliesprothese. Netvliesprothesen zijn al toegepast in een aantal patiënten. Bij anderen is het oog te zeer beschadigd. Voor deze laatste groep is het wellicht op den duur mogelijk een camera aan te sluiten op de visuele hersenschors.

Het doel is dan om met kleine stroompjes in de hersenen visuele waarnemingen te creëren. Onderzoekers in het Nederlands Herseninstituut (een onderzoeksinstituut van de KNAW) testen deze mogelijkheid in apen en in het bijzonder de mogelijkheid om ook complexere beelden rechtstreeks aan de hersenschors aan te bieden.

Het is een in de wereld uniek project dat tot concrete resultaten zal leiden. De eerste tests in patiënten worden in deze fase nog niet gepland, maar naar verwachting kunnen er al over vijf  jaar met de uitkomsten van dit onderzoek mensen worden behandeld.

Verder lezen

Lees het volledige bericht op de website van het Nederlands Herseninstituut.

Het Nederlands Herseninstituut

Het Nederlands Herseninstituut is een instituut van de KNAW. Het verricht fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Het accent ligt daarbij op hersenonderzoek en onderzoek naar het visueel systeem.

Logo Nederlands Herseninstituut