Brede coalitie roept kabinet op tot meer actie rond digitalisering

18 november 2016

‘Een nieuw kabinet moet gericht investeren in de digitalisering van de samenleving. Voor welvaart, welzijn én om te zorgen dat iedereen mee kan komen. Digitalisering en robotisering bieden grote kansen. Om deze veranderkracht optimaal te benutten en de bedreigingen - voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of cybercrime - het hoofd te bieden zijn minimaal vijf gerichte acties nodig vanuit een nieuw kabinet.’ 

Dat schrijft een brede coalitie van bijna dertig bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in een manifest (poster, pdf) dat donderdag 17 november 2016 is ondertekend en wordt aangeboden aan de verschillende politieke partijen. De KNAW is een van de organisaties die het pleidooi ondersteunen.

Pleidooi

In het Manifest pleiten de organisaties voor onder meer:

 • Meer investeringen in opleidingen en de ontwikkeling van nieuwe kennis 

Zo moet computational thinking en kennis van ICT in het basis- en voortgezet onderwijs een verplicht vak worden. Volgens de initiatiefnemers is dat nodig om in de toekomst je weg op de arbeidsmarkt te kunnen blijven vinden. Daarnaast moet meer geïnvesteerd worden in digitaal wetenschappelijk onderzoek voor ons verdienvermogen van morgen en overmorgen.

 • Hoger welzijn dankzij digitalisering 

De domeinen gezondheid, mobiliteit, energie, onderwijs en de stedelijke omgeving kunnen een enorme sprong maken met digitale technologie. Zo houden digitale concepten in drukke steden de mobiliteit behapbaar, helpen smart grids en smart buildings met energie-efficiency, kan met data-analyse in de zorg een verschuiving plaatsvinden ‘van repareren naar voorkomen’ en kan de CO2-uitstoot fors gereduceerd worden door nog efficiëntere industrie. Zo’n transitie vergt één gedeelde stip op de horizon – een ambitie – waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen naar toe kunnen werken. De initiatiefnemers reiken een nieuw Kabinet hun expertise aan om in publiek-private samenwerking een agenda voor digitale vernieuwing tot 2025 uit te werken en te realiseren.

 • Oog voor zorgen 

Zoals we ons land beschermen tegen overstromingen, moet ook in de digitale wereld de dijkbewaking op orde zijn: cybersecurity moet daarvoor doordringen in de hele samenleving. We moeten streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, ook in tijden van robotisering, door voortdurende groei centraler te positioneren in de levens van mensen: een leven lang leren. Privacyregels moeten zowel vertrouwde omgang met persoonlijke gegevens faciliteren als het realiseren van de maatschappelijke en economische verwachtingen van (big & open) data.

 • Innovatie bij voorlopers verder stimuleren 

om innovatieve digitale sectoren, bedrijven en initiatieven een extra versnelling te geven en zo meer banen en groei te blijven creëren, moeten extra middelen beschikbaar komen en moeten regels deze sectoren niet frustreren, maar juist faciliteren.

 • Ministerieel topteam digitalisering 

De politieke verantwoordelijkheid voor digitale innovatie is nu versnipperd waardoor in de praktijk te weinig van de grond komt en we kansen missen in de 5 genoemde domeinen. Een ‘ministerieel topteam digitalisering’, bijvoorbeeld in de vorm van een aparte digitale onderraad, moet – inclusief een hoge functionaris voor cybersecurity – de verbindingen leggen en leiderschap nemen om de toekomst digitaal naar onze hand te zetten, de kansen te benutten en de dijkbewaking te organiseren waar nodig.

Achtergronden

Het Manifest omschrijft wat een nieuw kabinet minimaal moet doen als het gaat om digitalisering van de samenleving. Hiervoor is naar schatting ca. 600 mln. euro extra per jaar nodig. De bekendmaking van het manifest is een start. Een ieder - bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, kennisinstellingen, initiatieven - is van harte uitgenodigd zich aan te sluiten om tot een zo breed mogelijke coalitie te komen.

De ondertekenaars

Bij de presentatie van dit manifest is het ondertekend door:

 • Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB
 • Marcel Krom, voorzitter CIO platform
 • Bas Eenhoorn, Digicommissaris 
 • Tineke Netelenbos, voorzitter ECP
 • Medy van der Laan, voorzitter Energie Nederland 
 • Ineke Dezentjé, voorzitter FME
 • Herna Verhagen, CEO PostNL, opsteller rapport ‘Nederland Digitaal droge voeten’ 
 • Paul Smits, CFO en voorzitter Digitaliseringsboard, Havenbedrijf Rotterdam
 • Bertho Eckhardt, voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
 • José van Dijck, president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
 • Leon Faassen, voorzitter ad interim LTO-Nederland 
 • Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland
 • Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT
 • Peter Stadhouders, directeur Nederlands Uitgevers Verbond
 • Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
 • Yvonne van Rooy, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • Arjan El Fassed, directeur Open State foundation
 • Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging
 • Jos Nijhuis, president-directeur Royal Schiphol Group
 • Erik Fledderus, algemeen directeur SURF
 • Ed Nijpels, voorzitter Thuiswinkel.org
 • Paul de Krom, voorzitter TNO 
 • René Penning de Vries, Boegbeeld TopTeam ICT-innovatie
 • Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek Nederland
 • Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI
 • Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW
 • Karl Dittrich, voorzitter VSNU