Casimir-Ziegler Onderzoeksbeurzen 2011 voor Cecília Salgado en Matthias Kortmann

1 april 2011

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste kennen de Hendrik Casimir-Karl Ziegler Onderzoeksstipendia 2011 toe aan Cecília Salgado en Matthias Kortmann. Beide Akademies stellen de beurzen jaarlijks beschikbaar aan een jonge postdoc.

De beurzen zijn bestemd voor een gastonderzoekerschap van een jaar in het buurland. De uitreiking van de onderzoeksbeurzen vindt plaats op woensdag 6 april in Düsseldorf.

Dr. Cecília Salgado (1982) werkt als postdoc bij de Universiteit Leiden en is in 2009 gepromoveerd aan de Université de Paris VII. Haar onderzoek is gericht op de arithmetische algebraïsche meetkunde, een deelgebied van de wiskunde waarin men het aantal oplossingen van een stelsel vergelijkingen probeert te bepalen of te begrenzen door middel van meetkundige eigenschappen van dit stelsel. Salgado heeft vermoedens geformuleerd voor stelsels die hoger dimensionale meetkundige objecten beschrijven en al indrukwekkende deelresultaten behaald. Het stipendium stelt Cecília Salgado in staat om haar onderzoek voort te zetten aan het Max Planck Instituut in Bonn.

Dr. Matthias Kortmann (1979) is werkzaam als postdoc bij het Centrum voor Nederlandstudies van de Universiteit Münster en is in 2010 summa cum laude gepromoveerd bij het Instituut voor Politicologie van dezelfde universiteit. Hij richt zich op vergelijkingen tussen de houding van migrantenorganisaties in Duitsland en Nederland ten opzichte van integratie: hoe positioneren zij zichzelf in het debat over integratie en segregatie, wat is hun standpunt over succesvolle integratie en hoe zien zij hun rol als lobbyist op het gebied van integratie. Matthias Kortmann gaat een jaar als gastonderzoeker werken bij het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam.

De onderzoeksbeurzen

De Casimir-Zieglerstipendia zijn genoemd naar de eerste president van de KNAW, prof.dr. Hendrik Casimir, en die van de Nordrhein-Westfälische Akademie prof.dr. Karl Ziegler. Beide Akademies kennen de onderzoeksbeurzen jaarlijks toe aan een jonge postdoc uit Nederland en één uit Noordrijn-Westfalen. De stipendia van maximaal 50.000 euro worden afwisselend uitgereikt in de vakgebieden geestes- en sociale wetenschappen, en natuur- en levenswetenschappen.

Noot voor de redactie

U bent van harte welkom bij de uitreiking van de Hendrik Casimir – Karl Ziegler onderzoekstipendia. De uitreiking vindt op woensdag 6 april om 18.00 uur plaats bij de Nordrhein-Westfälische Akademie in Düsseldorf. Graag uw komst aanmelden.