CO-REACH evaluatie: verbetering van onderzoekssamenwerking tussen Europa en China

18 november 2009

Een van de belangrijkste resultaten van CO-REACH is een reeks aanbevelingen voor de ontwikkeling van toekomstige internationale ERA-NETs, aldus het externe evaluatierapport van River Path Associates.

CO-REACH is een netwerk van Europese beleids- en financieringsorganisaties op het gebied van wetenschap en technologie, dat gezamenlijke onderzoeksprojecten met organisaties in China wil bevorderen.

In de zomer van 2009 heeft River Path Associates een onafhankelijke externe evaluatie uitgevoerd. CO-REACH heeft op 11 november 2009 het rapport gepubliceerd. River Path Associates heeft haar bevindingen gebaseerd op achtergrondonderzoek en twee consultatieronden, bestaande uit 36 één op één interviews met belanghebbenden en 52 reacties op een online-enquête. In het rapport komen alle aspecten van CO-REACH aan de orde: beleid, structuren, activiteiten en processen.

CO-REACH heeft veel van haar doelen bereikt en de onderzoekers in Europa en China zullen hiervan de komende tijd de vruchten plukken. Ten aanzien van het Europese samenwerkingsverband constateert River Path Associates dat het strategische belang van China als partner de gemeenschappelijke drijfveer was. Wat betreft de opzet en de doeltreffendheid van de werkzaamheden concludeert RiverPath dat alle acties zijn uitgevoerd, met uitzondering van een tweede 'pilot call'. De samenwerking tussen een groot aantal Europese en Chinese partners blijft echter een flinke uitdaging.

CO-REACH heeft voor complexe vraagstukken gestaan. Het resultaat is een netwerk waarover de mate van tevredenheid onder de partners varieert. Alle partners zijn het er echter over eens dat er uit deze samenwerking lering te trekken valt voor toekomstige internationale ERA-NETs. Veel van de kwesties kunnen worden toegeschreven aan het experimentele karakter van CO-REACH; het politieke belang van China als partner en het feit dat het Zesde Kaderprogramma (KP6) eigenlijk niet was gericht op internationale ERA-NETs. De bevindingen en aanbevelingen van het evaluatierapport zijn zeer nuttig voor het CO-REACH consortium zelf, maar ook voor de Europese Commissie en andere belanghebbenden. De positieve evaluatie is waardevol voor zowel een mogelijke voortzetting van CO-REACH, als voor toekomstige ERA-NETs.

Het rapport is hier te vinden.

Over CO-REACH

CO-REACH is een netwerk van Europese beleids- en financieringsorganisaties op het gebied van wetenschap en technologie, dat het aantal gezamenlijke onderzoeksprojecten met organisaties in China wilverhogen, op alle wetenschapsgebieden. In het CO-REACH netwerk participeren zestien partners uit tien Europese landen. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen treedt op als coördinator en voert het secretariaat voor het netwerk.

CO-REACH is een van de eerste ERA-NETs gericht op het stimuleren van onderzoekssamenwerking met een niet-Europees land. In die zin geldt CO-REACH als voortrekker op dit gebied.

Meer informatie over het externe evaluatierapport is verkrijgbaar bij het secretariaat van CO-REACH

Anouk Tso (projectcoördinator)
Kimberley Thiel (projectmedewerker)
Esther Verboom (management assistent)
Telefoon: +31 20 551 0885
E-mail info@co-reach.org
Website: website CO-REACH