ComeniusNetwerk en NRO versterken elkaar voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs

12 januari 2021

Het ComeniusNetwerk, het netwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs, is per 1 januari 2021 ondergebracht bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in Den Haag. Het ComeniusNetwerk maakte na de oprichting in 2018 een vliegende start bij de KNAW. Het netwerk gaat nu verder de diepte in om het hoger onderwijs te verbeteren. 

Door de krachten te bundelen versterken het ComeniusNetwerk en NRO elkaars activiteiten vanuit inhoud en een gedeelde missie. Het netwerk zal de plek blijven waar erkende onderwijsvernieuwers ervaringen en ideeën uitwisselen tijdens inspirerende bijeenkomsten.

Gerard Baars, directeur van het NRO:  'We hebben elkaar ook echt nodig, merken we. Kennis vanuit onderzoek bij elkaar brengen is één ding, maar kennis moet ook gaan circuleren en een praktische doorvertaling krijgen naar de praktijk. Pas dan kan de onderwijspraktijk ook echt verbeterd worden.' 

Het NRO en het ComeniusNetwerk werkten al veel samen, onder andere in het Comeniusprogramma. Ook bij het bepalen van de thema’s voor het NRO Symposium hoger onderwijs dat op 15 januari a.s. plaatsvindt, is met het ComeniusNetwerk gesproken. Onder de sprekers zijn ook leden van het ComeniusNetwerk. Verschillen zijn er ook. Het NRO is nadrukkelijk onafhankelijk en niet normatief, en mengt zich niet in het publieke debat. Het ComeniusNetwerk neemt wel duidelijk stelling in diverse thema’s en doet dat op eigen titel.

ComeniusNetwerk

Het ComeniusNetwerk is een netwerk van onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs. Door kennisdeling, discussie en opinievorming willen zij onderwijsvernieuwing op zowel universiteiten als hogescholen stimuleren en ondersteunen. De focus van deze vernieuwing richt zich op de thema’s: vorming van studenten, verandering verankeren, duurzaam docentschap en inclusie. Vanuit het perspectief van de docent ontwikkelen de leden visies op de toekomst van het hoger onderwijs. Het netwerk is gesprekspartner voor het hoger onderwijsveld op het gebied van onderwijsvernieuwing. Het netwerk bestaat uit docenten, beleidsdeskundigen en onderzoekers die via het Comeniusprogramma van het NRO betrokken zijn met onderwijsvernieuwing, en uit de genomineerden van de Docent van het Jaar verkiezing (ISO).

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doet het NRO door onderzoek te coördineren en te financieren waar professionals in de onderwijspraktijk en het -beleid behoefte aan hebben.

Het NRO stimuleert de verbinding tussen onderwijsonderzoek, -praktijk en –beleid. Het maakt resultaten uit onderwijsonderzoek vindbaar en toegankelijk, zodat de kennis zo goed mogelijk kan worden gebruikt in de onderwijspraktijk en het beleid. Hierin werkt het NRO samen met diverse partners in en rondom het onderwijs.

Daarnaast bevordert het NRO de verbinding tussen allerlei initiatieven in de kennisinfrastructuur. De komende jaren brengt het NRO dit soort initiatieven samen in een landelijk kennisknooppunt voor het onderwijs.

Meer informatie staat in de blog met een interview met Ilja Boor en Marion Tillema, co-voorzitters van het ComeniusNetwerk en Gerard Baars, directeur van het NRO.