Commissie voor grootschalige infrastructuren samengesteld

14 juli 2015

Gisteren maakte NWO de samenstelling bekend van de Permanente Nationale Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Instelling van deze commissie vloeit voort uit de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet.

Samenstelling

De commissie bestaat uit twaalf leden en wordt voorgezeten door oud-rector magnificus Hans van Duijn van de Technische Universiteit Eindhoven. Van de commissie maken onder anderen deel uit de KNAW-leden Kees Aarts, Ewine van Dishoeck en Titia Sixma; programmaleider van de KNAW-eHumanities Group Sally Wyatt en lid van De Jonge Akademie Iris Sommer

Opdracht

De eerste opdracht aan de commissie is het in kaart brengen van alle grootschalige onderzoeksfaciliteiten bij universiteiten, wetenschappelijke instituten, toegepaste kennisinstellingen (TO2) en rijksinstituten. Ook de buitenlandse faciliteiten die voor Nederlandse onderzoekers toegankelijk zijn worden meegenomen. Het gaat zowel om fysieke apparaten - zoals telescopen of deeltjesversnellers - als om minder tastbare faciliteiten zoals databases, biobanken en ICT-faciliteiten. De commissie stelt vast welke behoefte er bestaat aan nieuwe faciliteiten voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Ook kijkt de commissie naar de mogelijkheden voor publiek-publieke en publiek-private samenwerking.

Meer informatie

Meer informatie over de commissie en haar taken is te vinden op de website van NWO. 
Voor het standpunt van de KNAW over (ook) dit onderdeel van de Wetenschapsvisie 2025 zij verwezen naar haar reactie van 25 november 2014.