Conferentie 'Water management issues in Africa'

3 mei 2012

Van 28 tot 31 maart 2012 vond in Réduit, Mauritius een succesvolle conferentie plaats getiteld 'Water Management Issues in Africa'. Het Network of African Science Academies (NASAC), de KNAW en de Duitse academie Leopoldina organiseerden de conferentie waar in totaal 85 Afrikaanse wetenschappers en beleidsmakers samenkwamen voor de inhoudelijke behandeling van specifieke Afrikaanse onderwerpen op het gebied van watermanagement.

Academies in Afrika brachten nog niet eerder Afrikaanse wetenschappers en Afrikaanse beleidsmakers samen in een conferentie om gemeenschappelijk te discussiëren. Prof. Pieter van der Zaag en prof. Meine Pieter van Dijk (UNESCO-IHE) vormden samen met acht Afrikaanse wetenschappers het organisatiecomité. Een tiental Nederlandse waterwetenschappers van verschillende universiteiten en instituten waren op verschillende wijze bij de conferentie betrokken.

De KNAW werkt sinds 2008 samen met NASAC aan het versterken van de rol van wetenschap in Afrikaanse landen in ontwikkeling, wat in juli 2010 resulteerde in de driejarig samenwerkingsplan. De conferentie is één van de activiteiten volgend uit een samenwerkingsplan tussen de Akademie en het Network of African Science Academies (NASAC). Vertegenwoordigers uit liefst achttien Afrikaanse landen waren aanwezig bij de conferentie, waarmee de behoefte aan pan-Afrikaanse samenwerking wordt onderstreept. Bovendien kon de bijeenkomst rekenen op ruime aandacht in de lokale pers, mede te danken aan de aanwezigheid van de vicepremier van Mauritius Hon. dr. Rashid Beebeejaun, die de conferentie opende en een welkomspeech uitsprak.

Mauritius Conference Water management issues in Africa

Prof. Soodursun Jugessur, president van de Academie van Wetenschap en Technologie van Mauritius, dr. Rashid Beebeejaun, plaatsvervangend premier van Mauritius, worden ontvangen door Jackie Olang, programmadirecteur NASAC en Jeroen Frietman (KNAW)