Cultureel woordenboek digitaal herrezen

26 oktober 2009

Tegen de 8000 korte teksten, verdeeld over 47 hoofdstukken, zullen de gebruiker snel basisinformatie geven over feiten, gebeurtenissen, begrippen en personen die horen tot de meest gangbare kennis.

Vanaf 30 oktober is het Cultureel Woordenboek voor iedereen toegankelijk op www.cultureelwoordenboek.nl.

Het woordenboek, een beknopte encyclopedie voor de algemene ontwikkeling, verscheen in 1992 als boek, kende als bestseller diverse herdrukken en werd in 2003 voor het laatst geheel herzien. Voor de webeditie zijn alle hoofdstukken grondig vernieuwd. Ruim veertig deskundigen maakten een keuze van onderwerpen uit hun vakgebied, die naar hun mening tot de algemene ontwikkeling horen, onder het motto: weet dan tenminste dit!

Op vrijdagmiddag 30 oktober om 16.30 uur zal Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW, de site officieel openen en komen 37 hoofdstukken gratis beschikbaar. Nog eens tien hoofdstukken volgen in de komende maanden. De site is vanaf 16.40 uur voor publiek bereikbaar.

Er zijn hoofdstukken over onder meer geschiedenis en natuur- en scheikunde, beeldende kunst en wiskunde, psychologie en techniek, film en geneeskunde, literatuur en sterrenkunde. Voor wie meer wil weten zijn er links naar andere websites, zoals Wikipedia. Het digitale Cultureel Woordenboek zal iedere maand door de redactie worden bijgewerkt. Gebruikers worden uitgenodigd hun wensen voor verbeteringen kenbaar te maken. Maar anders dan bij Wikipedia bepaalt de redactie wat wel en niet wordt opgenomen.

De digitalisering van deze "website voor algemene ontwikkeling" staat onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds.