Nieuwsbericht Rathenau Instituut

De belofte van opgavegericht innovatiebeleid

17 december 2020

Het innovatiebeleid in Nederland en Europa is tot nu toe vooral gericht op technologie en bedrijven. Om maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, gericht aan te pakken is een nieuw genre innovatiebeleid nodig waarbij ook grotere delen van de samenleving actief moeten worden betrokken. Onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat Europa in een aantal opzichten voorop loopt in het ontwikkelen van opgavegericht innovatiebeleid.  

Dit rapport verkent in hoeverre en op welke manier dit het geval is. Hiervoor zijn twee casestudies verricht op basis van interviews en deskresearch. De eerste gaat over de doorwerking van de Europese Green Deal op het innovatiebeleid van de EU. De tweede gaat over de Europese aanpak van kunstmatige intelligentie waarin aandacht is voor vertrouwen van burgers in technologie.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is gelieerd aan de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie


Logo Rathenau Instituut