De Jonge Akademie wil beter onderwijs op universiteiten

27 augustus 2018

De leden van De Jonge Akademie pleiten voor meer aandacht voor het onderwijs aan de Nederlandse universiteiten. Om de kwaliteit van dat onderwijs te bevorderen, moeten universiteiten meer waardering tonen voor hun onderwijs. Verder moet er geld komen voor extra docenten. Ook moeten studenten duidelijker worden opgeleid tot kritische burgers, met verplichte filosofievakken. Dit pleidooi staat in de Onderwijsvisie die De Jonge Akademie vandaag publiceert.

Meer waardering voor onderwijs

Er is een beter evenwicht nodig tussen onderzoek, onderwijs en valorisatie. Wetenschappers moeten meer mogelijkheden krijgen hun loopbaan te ontwikkelen op het gebied van onderwijs. Ook moeten ze meer waardering kunnen krijgen voor hun onderwijs – nu is dat zelden een zwaarwegend criterium in bijvoorbeeld beoordelingsgesprekken met de werkgever. De aandacht gaat nog vooral naar het onderzoek. Overigens vindt De Jonge Akademie dat onderwijs en onderzoek wel sterk verbonden moeten blijven.

Opleiden tot kritische burger

Om te zorgen dat studenten zich kunnen ontwikkelen tot kritische burgers, zouden in elke studie ook de vakken ethiek, wetenschapsfilosofie en politieke filosofie verplicht moeten zijn. Ook op andere manieren moet studenten worden getraind in maatschappelijke, morele en politieke oordeelsvorming.

Geld voor extra docenten

In veel vakgebieden komen docenten tijd tekort. Bij sommige studies leidt dat zelfs tot een numerus fixus, terwijl er juist grote behoefte is aan studenten die dat vak gaan doen, bijvoorbeeld bij technische studies. Er moet daarom geld komen om extra docenten aan te trekken.

Digitale innovatie

De Jonge Akademie pleit ook voor digitale innovatie in het onderwijs. Nieuwe digitale middelen moeten eerst kleinschalig getest worden voordat ze verder worden uitgerold. Docenten moeten tijd en ondersteuning krijgen om daar goed gebruik van te maken.

De volledige tekst van de Onderwijsvisie kunt u vinden op de website van De Jonge Akademie