Persbericht

De la Courtprijs 2020 voor Myriam Everard

2 oktober 2020

Myriam Everard ontvangt dit jaar de De la Courtprijs van de KNAW voor haar wetenschappelijke oeuvre. Hierin staat de rol van vrouwen in de Nederlandse geschiedenis centraal. De prijs, een bedrag van 7.500 euro en een medaille, gaat naar onderzoek dat buiten de gevestigde academische instituties wordt gedaan.

Hoe verandert onze kijk op geschiedenis als je uitgaat van het leven van vrouwen? Deze vraag staat centraal in het brede scala aan historische publicaties van Myriam Everard.  Met haar onderzoek naar seksualiteit, sekse, arbeid, burgerschap en genderverhoudingen werpt Everard nieuw licht op de geschiedenis van het ‘moderne’ Nederland vanaf eind achttiende eeuw.

Over Myriam Everard

Na haar promotie Ziel en zinnen. Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw (Universiteit Leiden) wijdde Everard haar leven aan onderzoek buiten de gevestigde academische instituties. Ze publiceerde over vrouwen in de patriottentijd en over de geschiedenis van de Nederlandse vrouwenbeweging, over de politiek geëngageerde zielsvriendinnen Elizabeth Wolff en Agatha Deken en vooraanstaande feministen zoals Wilhelmina Drucker en Rosa Manus. En ze beschreef het ruige leven van ‘lollepotten’ en het harde bestaan van trekarbeidsters.

myriam everard foto-sake elzinga de la courtprijs 2020

Foto: Sake Elzinga

Uitreiking

De De la Courtprijs wordt uitgereikt tijdens een online bijeenkomst op 16 november 2020. Geïnteresseerden kunnen de bijeenkomst bijwonen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Over de De la Courtprijs

De De la Courtprijs wordt om de twee jaar uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen dat onbetaald en zelfstandig is verricht. Hiermee zet de KNAW personen in de  schijnwerpers die in hun vrije tijd en met eigen middelen een bijzondere wetenschappelijke prestatie leveren.