Derde pilotronde Hestia-impuls: indienen voor 10 november

10 augustus 2020

Gevluchte academici kansen bieden in de Nederlandse wetenschap: dat is het doel van de Hestia-impuls. De deadline voor de derde en laatste ronde van de pilot van dit programma is met twee maanden uitgesteld naar 10 november 2020. Op 3 september is er een online informatiebijeenkomst.

Met de Hestia-impuls kunnen projectleiders of hoofdaanvragers van lopende projecten met NWO-financiering onderzoekers aanstellen die uit hun vaderland gevlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten. De aanstelling geldt voor een periode van achttien maanden. In 2020 staat de derde en laatste ronde gepland van de pilot, die NWO in 2018 in samenspraak met de KNAW, De Jonge Akademie en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is gestart. Na afronding van de pilot besluit NWO of en in welke vorm het programma een (vast) vervolg krijgt.

Definitie vluchteling verruimd

Om voor financiering in aanmerking te komen, moeten academici op de datum van indiening een masterdiploma hebben of al gepromoveerd zijn. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van een vluchtelingenstatus in Nederland. Voor deze derde ronde is de definitie van vluchteling verruimd naar A- en B-status (zie calltekst voor toelichting).

Interesseformulier

Net als in de voorafgaande rondes kunnen academici met een vluchtelingenstatus een interesseformulier invullen. Met hun instemming deelt NWO deze gegevens met de instellingen en onderzoekers die interesse hebben in de call, zodat zij kunnen zoeken naar geschikte kandidaten voor lopende onderzoeksprojecten. Andersom kunnen geïnteresseerde projectleiders hun lopende NWO- of ZonMw-project op de NWO-website plaatsen, zodat vluchtelingen zelf ook gericht op zoek kunnen naar een passend project.

Informatiebijeenkomst op 3 september

Tijdens een extra (online) informatiebijeenkomst op woensdag 3 september van 13.00-15.00 uur geeft NWO meer informatie over de call. Ook kunnen kandidaten dan in gesprek gaan met medewerkers van NWO, laureaten van de vorige rondes en vertegenwoordigers van de instellingen. Geïnteresseerde projectleiders zijn uiteraard ook van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. De voertaal is Engels. Aanmelden kan via ; deelnemers ontvangen een link waarmee zij op 3 september kunnen inloggen.

Meer informatie

Op de financieringspagina is meer informatie te vinden over de Hestia-impuls. Hebt u vragen, dan kunt u die mailen naar . Maatregelen die NWO treft vanwege het Coronavirus zijn te vinden op www.nwo.nl/corona.