Derde ronde Onderzoeksfonds KNAW-instituten toegekend

15 november 2018

In de derde ronde van het Onderzoeksfonds KNAW-instituten hebben drie nieuwe onderzoeksvoorstellen een beurs ontvangen. Het gaat om een historisch onderzoek naar sociale mobiliteit van joodse Nederlanders, een onderzoek naar de invloed die veranderingen in de levenscyclus op gezondheid hebben en een onderzoek naar hersenaandoeningen. 

Tegen de stroom in: de sociale mobiliteit van joodse Nederlanders (1880-1940)

Twee KNAW instituten, het Huygens ING en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) gaan samen onderzoek doen naar het integratieproces van joodse Nederlanders. Het overgrote merendeel van de joodse Nederlanders vormde eeuwenlang een gediscrimineerde minderheid, gekenmerkt door ruimtelijke segregatie, armoede, criminaliteit en een sterke gerichtheid op hun geloof. Hierin worden parallellen gelegd met de positie van een deel van de nakomelingen van Turkse en Marokkaanse migranten die zich vanaf de jaren zeventig in Nederland vestigden. 

Life-course transitions, socio economic status and health behaviour: A collaborative NIDI-NIAS-UMCG project

De bevordering van gezond gedrag in de samenleving is een belangrijke doelstelling binnen de sociale- en medische wetenschap. Het brede aanbod in onderzoek naar bestaande gezondheid en sterftecijfers onderstreept dit. Het Nederlandse Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMGC) gaan een samenwerking aan om vanuit een nieuw perspectief gezondheidsgedrag in kaart te brengen. Het project richt zich op de invloed van selectie en causaliteit in relatie tot sociaal-economische status, transities van de levensloop en gezondheidsgedrag. 

Advancing clinical and cognitive neuroscience by microvascular fMRI: unmixing vascular contributions in fundamental neuroscience and brain disorders in the living human brain

Onderzoekers van het Spinoza Centrum en het Nederlands Herseninstituut (NIN/NBB) en partner Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) gaan een samenwerking aan in het onderzoek naar de kleinste bloedvaten in het levende menselijke brein. Er worden voor dit onderzoek nieuwe MRI-methoden ontwikkeld voor de 7 tesla MRI scanner op het Spinoza Centrum. Hierbij wordt gefocust op functionele MRI, met het doel de doorbloeding van de kleinste haarvaten van gezonde en zieke hersenen zichtbaar te maken.

Onderzoeksfonds KNAW-instituten

De KNAW meldde in de Strategische Agenda 2016-2020, Wetenschap verbindt, dat ze het onderzoek van de instituten sterker wil verbinden. Daarom is het Onderzoeksfonds KNAW-intituten opgericht. Er is jaarlijks 1,5 miljoen euro beschikbaar voor KNAW-instituten die met elkaar een onderzoeksproject starten. Eerdere toekenningen vonden plaats in 2016 en 2017.