Descartes-Huygensprijs voor kunstonderzoeker en literatuurwetenschapper

8 november 2018

De Franse kunstonderzoeker Marine Cotte en de in Nederland werkzame literatuurwetenschapper Katell Lavéant winnen de Descartes-Huygensprijs 2018. De twee onderzoeksters krijgen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. De prijs van € 23.000 stelt hen in staat deze onderzoekssamenwerking te intensiveren.

Marine Cotte

Marine Cotte, onderzoeker bij het French National Centre of Scientific Research (CNRS), is momenteel gedetacheerd bij de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble, Frankrijk, waar ze nieuwe technologieën ontwikkelt om kunst- en archeologievoorwerpen te onderzoeken. Haar wetenschappelijk onderzoek is van grote maatschappelijke waarde, omdat het de basis vormt voor het beheer en de bescherming van belangrijk cultureel erfgoed. Door haar samenwerking met musea verenigt ze de belangen van wetenschap en samenleving en koppelt ze cultureel erfgoed aan geavanceerde technologie. Marine is een pionierende en enthousiaste onderzoeker die zelf het initiatief nam om samen te werken met Nederlandse onderzoekers. Met de toekenning van de Descartes-Huygensprijs kan zij nu meerdere keren naar Nederland komen om te werken met onderzoekers van onder andere de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze zal nieuwe samenwerkingen aangaan met museumconservatoren, curatoren, kunsthistorici en technische wetenschappers.

Katell Lavéant

Katell Lavéant is universitair hoofddocent Franse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in de late middeleeuwen en de renaissance. Ze doet als projectleider onderzoek naar de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne literaire en feestcultuur in Frankrijk en Nederland. Met de toekenning van de Descartes-Huygensprijs kan zij nu intensiever gaan samenwerken met geschiedkundige Malcolm Walsby (Université Rennes II, Frankrijk) in het onderzoeksproject Sammelband. De onderzoekster wil in dit verband onderzoeksmethoden ontwikkelen om collecties van oude boeken te kunnen bestuderen. Dit is van groot belang, omdat zo achterhaald kan worden hoe ‘de gewone man’ tijdens en na de renaissance las en hoe hij kennis vergaarde. Samenwerking tussen de twee onderzoeksteams zal bijdragen aan de ontwikkeling en het testen van nieuwe bibliografische hulpmiddelen en het opleiden van jonge literatuurwetenschappers. Bovendien vormt deze samenwerking een goede basis om te komen tot een internationaal netwerk van wetenschappers en boekprofessionals.

Over de Descartes-Huygensprijs

De jaarlijkse Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en Nederlandse regering. De prijs is bestemd voor wetenschappelijk onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. Een KNAW-jury kiest de Franse laureaat; de Nederlandse kandidaat wordt gekozen door de Académie des sciences. Het aan de prijs verbonden geldbedrag van € 23.000 is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk. De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2018 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat vindt plaats op 5 februari 2019 in Amsterdam.