Didier Nibbering onderscheiden met de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs voor wiskunde

11 oktober 2021

Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van OCW, reikte de prijs uit voor het onderzoek waarop Nibbering in 2018 promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Didier’s proefschrift, The Gains from Dimensionality, is kwalitatief en inhoudelijk sterk uitgewerkt." 

"Het is goed geschreven, onderscheidend door de heldere theorievorming en indrukwekkend in het originele denkwerk," aldus juryvoorzitter Philip Hans Franses. De prijs, een bronzen beeld en een geldbedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt in Huygens’ Hofwijck te Voorburg, ooit het woonhuis van Christiaan Huygens.

De onafhankelijkheid in het onderzoek van Didier Nibbering en zijn moed om een eigen koers te varen worden door de jury bijzonder gewaardeerd. Alle hoofdstukken zijn ook succesvol en op hoog niveau gepubliceerd. Het proefschrift is bijzonder actueel en bevat een grote diversiteit aan onderwerpen die in de econometrie hoog op de agenda staan. Daarbij laat Didier Nibbering relevante en interessante toepassingen zien van de theorie. Onderscheidend en indrukwekkend is dat hij de data niet alleen bekijkt over tijd, maar waarnemingen ook als groep analyseert.

De prijswinnaar

Didier Nibbering promoveerde op 5 juli 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift The Gains from Dimensionality’. Promotores waren Richard Paap en Michel van der Wel. Nibbering is momenteel Lecturer (Assistant Professor) bij het Department of Econometrics & Business Statistics van Monash University, Australia. Voorafgaand aan zijn promotieonderzoek studeerde hij Econometrics and Management Science aan de Erasmus University Rotterdam.

Eervolle vermeldingen

  • Zhen Merrick Li voor zijn dissertatie: ‘Econometric analysis of high-frequency market microstructure’. Het proefschrift introduceert nieuwe econometrische tools voor het analyseren van hoogfrequente financiële gegevens die voortkomen uit hoogfrequente handel. De nieuwe technieken die in dit werk worden voorgesteld, zullen bijdragen aan de verbetering van risicobeheerprocedures in volatiele financiële markten, wat van bijzonder belang is in tijden van toenemende marktonzekerheid.
  • Quinten Meertens, voor zijn dissertatie: ‘Misclassification Bias in Statistical Learning.’ Het proefschrift zoekt een antwoord op een belangrijke fundamentele onderzoeksvraag: hoe kunnen we ‘misclassification bias’ kwantificeren en reduceren, met als doel betrouwbare geaggregeerde statistieken van een deel van een populatie te maken? Quinten zoekt daarbij oplossingen over grenzen van disciplines heen en maakt gebruik van vernieuwende combinaties van methoden uit statistiek, econometrie en machine learning.

Over de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk. Per jaar staat een ander vakgebied centraal. In 2021 is dat actuariaat en econometrie. De prijs bekroont een jonge onderzoeker die een innovatieve bijdrage aan het vastgestelde vakgebied heeft geleverd in een proefschrift.

De KNAW draagt zorg voor het nominatie- en selectieproces en stelt jaarlijks de jury samen. Dit jaar bestond de jury uit Philip Hans Franses, juryvoorzitter en hoogleraar econometrie aan de Erasmus School of Economics, en Laura Spierdijk, hoogleraar econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ondersteuning

Het werk van de stichting wordt actief ondersteund door AEGON, Shell, ASML en TNO, organisaties die affiniteit hebben met het werk van Christiaan Huygens en de wetenschapsgebieden waarin hij excelleerde.