Dilemma’s van groene economie: lancering van het boek 'Agriculture Beyond Food: experiences from Indonesia'

27 november 2014

Het gebruik van planten voor biomassa is enorm vergroot, maar de toepassing ervan kan ook een bedreiging vormen voor duurzaamheid. Het NWO-KNAW onderzoeksprogramma Agriculture Beyond Food bestudeert ontwikkelingen en mogelijke dilemma’s op het gebied van groene economie in Indonesië.

Tijdens een afsluitend symposium in Jakarta is op 27 november het publieksboek, Agriculture Beyond Food: experiences from Indonesia’, aangeboden aan de Indonesische onderminister van Research, Technology and Higher Education, Agus Hoetman, door NWO-WOTRO directeur Renée van Kessel.

500x224-indonesie-abf-jatropha

Het groeiende belang van landbouw voor andere doelen dan voedsel heeft tegenstrijdige consequenties. Uit onderzoek in het kader van het wetenschappelijke onderzoeksprogramma Agriculture Beyond Food (ABF) blijkt dat in Indonesië het verbouwen van oliepalm een belangrijke impuls geeft aan economische groei. Deze expansie gaat echter in toenemende mate ten koste van rijstgebieden, wat haaks staat op het streven naar voedselzekerheid. Gelijktijdig gaat de uitbreiding gepaard met ontbossing en expansie in de ecologisch kwetsbare veengebieden met negatieve gevolgen voor duurzaamheid.

Eén van de uitdagingen is om óók op kleinschalig niveau de voordelen van duurzaamheid te verwezenlijken door bijvoorbeeld het gebruik van afvalproducten voor energieopwekking. Hiervoor zijn niet alleen technologische oplossingen nodig, maar ook een consequent en lange termijn beleid. Indonesië staat, net zoals veel andere opkomende economieën,  voor de uitdaging om te profiteren van de productie van biomassa, zonder de voedselzekerheid, biodiversiteit en sociaaleconomische ontwikkeling in gevaar te brengen. Om deze uitdaging aan te gaan, hebben technische, sociale, economische en juridische wetenschappers samengewerkt en is de gehele context van de groene economie meegenomen.

Onderzoeksprogramma Agriculture Beyond Food

Het onderzoeksprogramma Agriculture Beyond Food stimuleert lange termijn samenwerking tussen onderzoeksgroepen uit Indonesië en Nederland over het potentieel van biomassa en de maatschappelijke, economische en beleidsimpact. Het sluit aan op het NWO-thema Duurzame Aarde en het Scientific Programme Indonesia - Netherlands (SPIN) van de KNAW. Agriculture Beyond Food is onderverdeeld in drie clusters: het invoeren van Jatropha als alternatieve biobrandstof, mobiele technologieën voor de productie van biodiesel, en de effecten van een toenemende productie van palmolie. Agriculture Beyond Food is gestart in 2008, en in totaal is 2,5 mln euro beschikbaar gesteld voor het onderzoek. Het programma wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-WOTRO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en uitgevoerd in samenwerking met het Indonesische ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Technologie (voorheen RISTEK).