Directeur Erik-Jan Zürcher verlaat Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW)

23 oktober 2012

Prof. dr. Erik-Jan Zürcher (1953) heeft in overleg met het KNAW-bestuur zijn vertrek als directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) aangekondigd.

Erik-Jan Zürcher en bestuur en directie van de KNAW  hebben in onderling overleg besloten niet te streven naar herbenoeming voor nog eens vijf jaar. Zij delen de analyse van de uitdagingen waarvoor het IISG de komende jaren staat maar verschillen van inzicht over de wijze van aanpak. De eerste ambtstermijn van Zürcher loopt 1 april 2013 af, maar omdat juist in de komende zes maanden zeer intensief overleg zal worden gevoerd over de toekomstige plaats van het IISG binnen het geplande KNAW Humanities Center, treedt hij al per 1 november terug.

In de afgelopen vijf jaar heeft Zürcher het aanzien van zijn gerenommeerde instituut in binnen- en buitenland verder vergroot, onder meer met de activiteiten in het teken van het vijfenzeventigjarig jubileum in 2010, door de keuze voor het redden en verzamelen van archieven buiten Europa, door de verdere inbedding van het instituut in academische netwerken en door het professionaliseren van de communicatie. De laatste fase van zijn ambtstermijn heeft de IISG-directeur zich gewijd aan het helder maken van de keuzen waarvoor zijn instituut en moederorganisatie KNAW zich gesteld zien, gegeven de ontwikkelingen in de geesteswetenschappen. Daarbij gaat het om de balans tussen enerzijds beheer en uitbreiding van de (wereldwijd unieke) collectie en anderzijds de onderzoekstaak, maar ook over het snel groeiende belang van digitalisering en van born digital material.

De KNAW is Erik-Jan Zürcher zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het succes van het IISG alsook voor zijn heldere analyse van de ontwikkelingen in de geesteswetenschappen. Erik-Jan Zürcher zal zich met ingang van 1 november weer voltijds wijden aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Zürcher is hoogleraar Turkse talen en culturen aan de Universiteit Leiden. Ook is hij lid van de KNAW.