Persbericht Nederlands Herseninstituut

Door het bos de bomen niet zien. Onderdrukking door hogere hersengebieden

29 november 2019

Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben laten zien hoe het kan dat objecten minder opvallen wanneer ze omringd worden door gelijke objecten. Dit omgevings-onderdrukkend effect komt namelijk door feedback uit hogere visuele hersengebieden. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor het beter begrijpen van de manier waarop de hersenen het binnenkomend licht omzetten naar een samenhangend beeld. 

Het artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology.

In het achterste deel van de hersenen zit het gebied dat verantwoordelijk is voor de verwerking van zicht. Een van de belangrijkste delen van dit gebied, de primaire visuele hersenschors, is het gebied waar een visuele prikkel voor het eerste de hersenschors bereikt. Zenuwcellen in dit gebied zijn gevoelig voor waarneming van objecten binnen een heel klein gezichtsveld. Wanneer je dus naar een specifiek object kijkt, worden de zenuwcellen in de primaire hersenschors actief en zie je het object. 'Maar wanneer dit object omgeven wordt door soortgelijke objecten, blijken de cellen minder actief te zijn. Door het bos zie je eigenlijk juist de bomen niet meer,' zegt onderzoeker Alexander Heimel.

Lees verder

Lees verder op de website van het Nederlands Herseninstituut.

Het Nederlands Herseninstituut

Het Nederlands Herseninstituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW. Het verricht fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen. Hierbij wordt onderzocht hoe de hersenen cognitieve functies – zoals bewustzijn, perceptie, beweging, leren en sociale interacties – mogelijk maken. Ook wordt onderzocht hoe deze functies verstoord raken bij hersenziekten.

Het Nederlands Herseninstituut is gevestigd in Amsterdam (Meibergdreef 47, 1105 BA Amsterdam).