Drie nieuwe Faces of Science

15 mei 2019

Drie nieuwe onderzoekers starten vandaag als Faces of Science. Dit zijn Gladys Akom Ankobrey, Adriaan Duiveman en Lianne Wellens. Via het schijven van artikelen en blogs over hun onderzoek laten zij zien hoe het is om wetenschapper te zijn.

Gladys Akom Ankobrey

Gladys Akom Ankobrey (26), culturele antropologie/migratiestudies, Universiteit van Maastricht

Families die van Ghana naar Nederland emigreren, maken niet maar één reis en blijven dan voorgoed in Nederland. Vaak wordt er nog heen en weer gereisd voor vakanties, familiebezoeken, studie of werk. Maar wat heeft dat voor consequenties voor het leven, het schooltraject en de toekomstperspectieven van jongeren binnen deze families. Hoe beperkt het hen, en welke kansen biedt het hen juist? Daarnaar doet Gladys Akom Ankobrey onderzoek aan de Universiteit van Maastricht.

Lees het eerste blog van Gladys. 

Adriaan Duiveman

Adriaan Duiveman (25), Nederlandse taal en cultuur/geschiedenis, Radboud Universiteit

Rampen lijken tegenwoordig ver van ons bed. Maar misschien moeten we een voorbeeld nemen aan de Nederlanders in de 18e eeuw en ons een beetje voorbereiden, zegt historicus Adriaan Duiveman. Hij bestudeert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen de bededagen die indertijd gehouden werden om geld in te zamelen voor de slachtoffers van natuurrampen en de solidariteit aan te wakkeren. Een hele dag samen zwelgen in de kerk was goed voor de banden binnen de gemeenschap, en stiekem waarschijnlijk ook best leuk. 

Lees het eerste blog van Adriaan.

Lianne Wellens

Lianne Wellens (27), geneeskunde, Prinses Máxima Centrum, Universiteit Utrecht

Wat als je kankercellen fluorescerend kan maken tijdens een operatie, zodat de chirurg precies weet welk weefsel hij moet wegsnijden en wat hij juist moet laten zitten? Lianne Wellens is promovendus kinderoncologische chirurgie bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Zij onderzoekt hoe deze nieuwe techniek ingezet kan worden bij neuroblastomen, een heel lastig te opereren vorm van kanker bij kinderen.

Lees Lianne's eerste blog.

Faces of Science

Op de site Facesofscience.nl bloggen al meer dan veertig andere promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie, een realistisch beeld te krijgen van hoe het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. De Faces treden daarnaast geregeld op bij bijeenkomsten en in de media.

Faces of Science is een project van de KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met NEMO Kennislink. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.