Drie nieuwe Faces of Science

12 juni 2019

Drie nieuwe onderzoekers starten vandaag als Faces of Science. Dit zijn Dide van Eck, Jidde Jacobi en Lucia Baldauf. Via het schijven van artikelen en blogs over hun onderzoek laten zij zien hoe het is om wetenschapper te zijn.

Dide van Eck

Dide van Eck (26), bestuurs- & organisatiewetenschappen, Radboud Universiteit

Dide onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van ‘inclusieve organisaties’. Zij doet etnografisch onderzoek als vliegtuigschoonmaker en beveiliger om dagelijkse in- en uitsluitende praktijken te bestuderen. Ze beantwoordt de vraag: Hoe gaan deze organisaties om met diversiteit met betrekking tot onder andere gender, migratieachtergrond en religie?

Lees het eerste blog van Dide.

Jidde Jacobi

Jidde Jacobi (30), neurolinguïstiek, Rijksuniversiteit Groningen

Mensen met de ziekte van Parkinson ondervinden vaak moeite met spreken. Jidde Jacobi doet onderzoek naar de oorzaak van deze spraakproblemen. Door de timing van tong- en lipbewegingen tijdens het spreken te bestuderen, probeert hij meer te weten te komen over articulatie bij deze groep patiënten.

Lees het eerste blog van Jidde.

Lucia Baldauf

Lucia Baldauf (24), biofysica, AMOLF

Onze lichaamscellen leven omdat daarin miljoenen levenloze eiwitten met elkaar samenwerken. Hoe kan dat? En wat gaat ermee mis als we ziek worden? Lucia en haar collega’s willen deze vragen beantwoorden door een kunstmatige cel te bouwen. Haar onderzoek gaat over het cytoskelet: de botten en spieren van onze cellen.

Lees Lucia's eerste blog.

Faces of Science

Op de site Facesofscience.nl bloggen al meer dan veertig andere promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie, een realistisch beeld te krijgen van hoe het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. De Faces treden daarnaast geregeld op bij bijeenkomsten en in de media.

Faces of Science is een project van de KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met NEMO Kennislink. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.