Drie nieuwe Faces of Science

3 juli 2019

Drie nieuwe onderzoekers starten vandaag als Faces of Science. Dit zijn Edouard Fu, Jakob van den Eijnden, Renushka Madarie. Via het schijven van artikelen en blogs over hun onderzoek laten zij zien hoe het is om wetenschapper te zijn.

Edouard Fu

Edouard Fu (22), cardiorenale epidemiologie, Leids Universitair Medisch Centrum

Een op de tien Nederlanders heeft een vorm van chronische nierschade en daardoor een verhoogd risico op het ontwikkelen van nierfalen en hart- en vaatziekten. Met een internationaal team van artsen en epidemiologen onderzoekt Edouard hoe progressie van nierschade voorkomen kan worden, met een speciale focus op toepassing van innovatieve statistische en epidemiologische methoden.

Lees het eerste blog van Edouard.

Jakob van den Eijnden

Jakob van den Eijnden (25), sterrenkunde, Universiteit van Amsterdam

Sterren leven meestal in paren. Jakob onderzoekt hoe de kleinste sterren in het heelal, als David tegen Goliath, de buitenste lagen van hun gigantische buur-ster afpakken. Met telescopen en satellieten bekijkt hij hoe ze slechts een fractie van dit gestolen materiaal vasthouden, terwijl de rest de omringende leegte ingeschoten wordt.

Lees het eerste blog van Jakob.

Renushka Madarie

Renushka Madarie (27), criminologie, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Gedragen cybercriminelen zich net als daders in de fysieke wereld? Renushka onderzoekt dit voor account hijackers: mensen die inbreken in andermans onlineaccount. Hiervoor kijkt zij naar zowel de markt voor gestolen inloggegevens als wat account hijackers doen nadat ze hebben ingebroken in je account.

Lees Renushka's eerste blog.

Faces of Science

Op de site Facesofscience.nl bloggen al meer dan veertig andere promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie, een realistisch beeld te krijgen van hoe het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. De Faces treden daarnaast geregeld op bij bijeenkomsten en in de media.

Faces of Science is een project van de KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met NEMO Kennislink. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.