Druk op onderwijs door onderzoeksopdrachten universiteiten

25 januari 2018

Nederlandse universiteiten doen steeds meer onderzoek voor overheid, non-profit organisaties, Europese fondsen en bedrijven. Voorwaarde bij veel van deze onderzoeksopdrachten is dat de universiteiten zelf financieel bijdragen. Voor iedere euro inkomsten uit onderzoeksopdrachten moeten de universiteiten gemiddeld € 0,74 eigen geld bijleggen.

Dit drukt in toenemende mate de bestedingen aan onderwijs, blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen van de universiteiten die het Rathenau Instituut op 25 januari 2018 heeft gepubliceerd.

De totale inkomsten uit onderzoeksopdrachten van de universiteiten en universitair medische centra zijn ruim verdubbeld van € 0,8 miljard in 2004 naar € 1,8 miljard in 2016. Het bedrag dat de universiteiten daarvoor zelf moeten bijleggen steeg van € 0,6 miljard in 2004 naar € 1,3 miljard in 2016. Dat geld komt uit de rijksbijdrage die universiteiten ontvangen voor de financiering van hun basisinfrastructuur waar het onderwijs en het onderzoek mee wordt betaald.

Dat onderzoeksopdrachten ten laste komen van de bestedingen aan onderwijs was niet bekend en is niet de bedoeling van opeenvolgende kabinetten die de rijksbijdrage verhoogden. Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut: 'Het roept de vraag op of we nog de juiste uitgangspunten hanteren bij de financiering van onderwijs en onderzoek aan universiteiten'.

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. Het instituut doet onderzoek en organiseert het debat over wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën.

Meer informatie

Website Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie


Logo Rathenau Instituut