Duurzaam beheer van hulpbronnen voor een adequate en veilige voedselvoorziening (SURE+)

Het SURE+ programma beoogt de maatschappelijke factoren en natuurlijke processen te analyseren die van invloed zijn op de beschikbaarheid en kwaliteit van land, water en voedsel. 

Wetenschappers uit Wageningen en China werken in dit interdisciplinaire programma samen met vertegenwoordigers van de betrokken Chinese ministeries en het bedrijfsleven aan de formulering van coherente aanbevelingen voor een adequate en veilige voedselvoorziening op basis van duurzaam beheer van hulpbronnen.

Het onderzoek richt zich met name op een efficiëntere benutting van land, water en nutriënten voor de productie van voedsel, en een effectiever beheer van de voedselproductie, -verwerking en -consumptieketen.